VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Thiên Ma Bát Âm
Cầm
Tấn công đơn thể/Hỗ trợ
Giang hồ
Thiên Ma Bát Âm

Binh khí: Cầm

Cự ly: Cận chiến & Tầm xa

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Hỗ trợ

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Thiên Ma Bát Âm với ma thanh ảo cảnh, kiếm âm tung hoành. Tri âm nan mịch, dữ ma cộng tấu.

Kĩ năng:

Triều Ca Mộ Huyền Cải Trương Dịch Điều Mê Hồn Phiêu Hương Cầm Đoạn Chu Huyền Tọa Thượng Cầm Tâm Thiên Âm Tán Phách Tinh Hà Đảo Thị Ảo Ma Kiếm Âm
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá (sao)

Hiệu quả (tầng 1)

Triều Ca Mộ Huyền

Thực chiêu

Dâm Mĩ Chi Âm: Tửu trì nhục lâm, triều ca mộ huyền.

Toàn cầm lộng huyền, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng, tốn 1 tầng "Dư Âm" giảm 15% sát thương chiêu thức của kẻ địch chưa đỡ đòn, duy trì 6s. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

- Loại hình: Công đơn - Gần

- Hồi khí: 10s

- Cự li: 6m 

Cải Trương Dịch Điều

Thực chiêu

Quỷ Biến Chi Âm: Tường đầu chi thảo, tùy phong phiêu diêu.

Thụ cầm đạn huyền, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng, tốn 1 tầng "Dư Âm" làm kẻ địch chưa đỡ đòn giảm 15% bạo kích, 15% sát thương chiêu thức, duy trì 6s.

- Loại hình: Công đơn - Xa

- Hồi khí: 12s

- Cự li: 20m

Mê Hồn Phiêu Hương

Hư chiêu 

Phức Hương Chi Âm: Ma âm thông cảm, mê hồn phiêu hương.

Nâng đàn gảy, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 20m trước mặt, khi phá phòng phòng ngự kẻ địch thành công, khiến mục tiêu Phong Chiêu 2s;

Tốn 1 tầng "Dư Âm" bắn ra phía trước 1 đạo "Dư Âm Âm Ba": hồi phục khí huyết cho mục tiêu phe mình đụng phải (Chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân và uy lực nội công)

- Loại hình: Công nhiều - Xa

- Hồi khí: 2s

- Phạm vi: 20m

Cầm Đoạn Chu Huyền

Thực (Thường) chiêu 

Bi Phẫn Chi Âm: Hồn khứ bi lai, cầm đoạn chu huyền.

Đặt ngang đàn tranh gảy đàn, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 20m trước mặt, khiến kẻ địch chưa đỡ đòn định thân 2s.

Tốn 1 tầng "Dư Âm" bắn ra phía trước 1 đạo "Dư Âm Âm Ba": Gây sát thương nhu cho kẻ địch đụng phải (Chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân và uy lực nội công), khiến kẻ địch chưa đỡ đòn định thân 3s.

- Loại hình: Công nhiều-Xa

- Hồi khí: 2s

- Phạm vi: 20m

Tọa Thượng Cầm Tâm

Đỡ đòn 

Tình Ái Chi Âm: Lang tình thiếp ý, tọa thượng cầm tâm.

- Xoay khuỷu tay đánh đàn, bản thân vào trạng thái "Tọa Thượng Cầm Tâm": Khi thành công đỡ đòn tấn công của kẻ địch, có thể nhận 1 tầng trạng thái "Dư Âm", duy trì 30s, cộng dồn 10 tầng.

- Loại hình: Tăng đơn

- Hồi khí: 1s

- Cự li: 0m

Thiên Âm Tán Phách

Thực chiêu 

Đoạt Phách Chi Âm: Âm truyền cửu u, tiêu hồn tán phách.

Ma âm phi huyền, gây sát thương cho kẻ địch trong 10m phía trước, kéo kẻ địch chưa đỡ đòn về phía bản thân, đòn cuối đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn;

Khi thi triển chiêu thức này lần nữa, trực tiếp đánh ra đòn cuối chiêu thức, lúc này tốn 1 tầng "Dư Âm" bắn ra phía trước 1 đạo "Dư Âm Âm Ba" bỏ qua đỡ đòn đánh bay kẻ địch đụng phải và gây sát thương Nhu (Chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân và uy lực nội công). (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hồng Bá Thể)

- Loại hình: Công nhiều - Xa

- Hồi khí: 15s

- Cự li: 10m

Tinh Hà Đảo Thị

Khí chiêu 

Điên Đảo Chi Âm: Thiên địa phản phục, tinh hà đảo huyền.

Khúc chung cầm bão, dư âm niễu niễu, ở xung quanh hình thành 1 "Âm Vực" đi theo bản thân, duy trì 12s: trong phạm vi 15m, sát thương người chơi phe hảo hữu chịu giảm 10%, phần lớn sát thương tiễn xạ chịu giảm 50%, và trạng thái giảm ích chịu không thể cộng dồn (Hiệu quả này hiệu lực 10 lần).

- Loại hình: Tăng đơn

- Hồi khí: 30s

- Cự li: 15m

Ảo Ma Kiếm Âm

Thực (Lớn) chiêu

Ảo Tượng Chi Âm: Ma thanh ảo cảnh, kiếm âm tung hoành. Tri âm nan mịch, dữ ma cộng tấu.

- Gây sát thương cho kẻ địch phạm vi 8m xung quanh, mỗi đòn khiến kẻ địch chưa đỡ đòn Hôn Mê 2s, đòn cuối chiêu thức đánh bay kẻ địch về hướng mình (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hồng Bá Thể)

- Loại hình: Công nhiều-Gần

- Hồi khí: 10s

- Cự li: 8m