VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Thiên Địa Sưu Hồn Tỏa
Ám khí
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Thiên Địa Sưu Hồn Tỏa

Binh khí: Ám khí

Cự ly: Tầm xa

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Thiên Địa Sưu Hồn Tỏa là một trong những loại võ công trấn phái của Cẩm Y Vệ. Với kỹ năng Di Hồn Hoán Ảnh và Sơ Nhi Bất Lậu dễ dàng trói, kéo và quăng mục tiêu, tạo sát thương cho mục tiêu đã chọn.

Kĩ năng:

Kinh Hồn Nhiếp Phách Tỏa Hồn Đãng Phách Di Hồn Hoán Ảnh Ám Vô Thiên Nhật Phiên Thiên Phúc Địa Kinh Thiên Vĩ Địa Thiên Võng Khôi Khôi Sơ Nhi Bất Lậu
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng Tên kỹ năng Loại chiêu Đánh giá Hiệu quả-tầng 1
Kinh Hồn Nhiếp Phách Thực chiêu    Tạo sát thương cho mục tiêu đã chọn; và thêm “Nhiêp Phách”: Giảm tốc 10%, cự ly Nhạn Hành Công, Xuyên Vân Tung giảm 1%, duy trì 7s, có thể chồng 5 tầng.
Tỏa Hồn Đãng Phách Thực chiêu    Trói địch, tạo sát thương.
Di Hồn Hoán Ảnh Thực chiêu    Trói khu vực đã chọn, bản thân mượn lực di chuyển đến khu vực đấy, đối với kẻ địch trong phạm vi 5m đấy tạo sát thương và định thân 3s. Nếu trạng thái “Kinh Thiên Vĩ Địa” chồng đủ 5 tầng, khi sử dụng chiêu thức này sẽ là trạng thái Hoàng bá thể, sau khi dùng giải trừ toàn bộ trạng thái "Kinh Thiên Vĩ Địa".
Ám Vô Thiên Nhật Hư chiêu   Tạo sát thương cho mục tiêu đã chọn, khi phá phòng kẻ địch, sẽ khiến vào trạng thái "Ám Vô Thiên Nhật": Sử dụng khinh công sẽ chuyển hóa, khiến định thân 2s, duy trì 6s.
Phiên Thiên Phúc Địa Nộ chiêu   Tạo sát thương cho mục tiêu.
Kinh Thiên Vĩ Địa Giá chiêu   Bản thân vào trạng thái “Kinh Thiên Vĩ Địa”: Đỡ đòn thành công, tăng 1m tầm đánh của [Kinh Hồn Nhiếp Phách], [Tỏa Hồn Đãng Phách], [Ám Vô Thiên Nhật], [Thiên Võng Khôi Khôi], [Sơ Nhi Bất Lậu], [Phiên Thiên Phúc Địa], có thể chồng 5 tầng, sử dụng sẽ tiêu hao 1 tầng, duy trì 8s; nếu chồng đủ 5 tầng, sẽ khiến quá trình sử dụng chiêu thức [Di Hồn Hoán Ảnh] là trạng thái Hoàng bá thể, sau khi dùng sẽ giải trừ.
Thiên Võng Khôi Khôi Thực chiêu    Tạo sát thương cho mục tiêu đã chọn; trói mục tiêu chưa đỡ đòn, sau khi trói thành công có thể thi triển [Sơ Nhi Bất Lậu]: Kéo kẻ địch bị trói lại gần, và quăng đến khu vực đã chọn.
Sơ Nhi Bất Lậu Thực chiêu    Tạo sát thương, kéo và quăng kẻ địch bị trói.