VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Thệ Thủy Quyết
Đồ thủ
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Thệ Thủy Quyết

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Tương vương hữu ý, thần nữ vô tình. Dùng chân khí nội công, chưởng cơ ao hãm, lấy sức mạnh nội lực để gây sát thương lớn cho đối thủ.

Kĩ năng:

Uyển Đế Sinh Hoa Tinh Hà Đảo Quải Vân Phong Vụ Tỏa Vương Mẫu Quyển Liêm Nhất Không Thương Hải Băng Hà Khai Đống Thủ Huy Ngũ Huyền Thần Nữ Nhập Mộng Cuồng Phong Lãng Điệp
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Kỹ năng

Cuồng Phong Lãng Điệp

Thực chiêu | Công kích gần nhiều | Thời gian hồi 6s

Chưởng ảnh phân phân thôi cuồng lãng, kình lực tầng tầng thế thao thiên. Thượng bộ cung thoái, lục chưởng liên thôi, tạo thành sát thương nhu với địch trong phạm vi 5m phía trước. Nếu địch chưa kịp đỡ đòn, chiêu thứ 5 sẽ đánh bay địch 1 đoạn ngắn, chiêu thứ 6 sẽ đánh ngã địch.

Thần Nữ Nhập Mộng

Thực chiêu | Công kích xa nhiều | Thời gian hồi 12s

Tương vương hữu ý, thần nữ vô tình. Chân khí nội thôn, chưởng cơ ao hãm, lấy sức mạnh nội lực dùng 2 tay đẩy ra, khiến địch đụng phải (tối đa 3 người) như bay vào hư không (Hôn mê 3s), tạo thành 92 điểm sát thương nhu.

Thủ Huy Ngũ Huyền

Thực chiêu | Công kích đơn gần | Thời gian hồi 6s

Thủ huy ngũ huyền dịch, mục tống quy hồng nan. Lấy lực của chân khí quanh người mô phỏng dòng nước xoáy, người đụng vào toàn thân mất sức, đột nhiên biến mất, tạo thành sát thương nhu. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

Băng Hà Khai Đống

Thực chiêu | Công kích xa nhiều | Thời gian hồi 2s

Dạ lan ngọa thính phong xuy vũ, thiết mã băng hà nhập mộng lai. Bính chỉ như đao, ngưng khí vi phong, lăng không nhất kích, liệt băng đoạn triều. Gây ra sát thương nhu với kẻ địch trong phạm vi 10m phía trước.

Nhất Không Thương Hải

Chiêu nộ khí | Công kích gần đơn | Thời gian hồi 10s

Khứ nhược thương hải khuynh, nhất kích giai thành không. Xoay người bay lên, tụ khí thôi chưởng, gây ra sát thương nhu với 1 kẻ địch phía trước (x2).

Vương Mẫu Quyển Liêm

Giá chiêu | Đơn tăng | Thời gian hồi 1s

Dao trì a mẫu khởi song khai, hoàng trúc ca thanh động địa ai. Tả tụ đê thùy, hữu chưởng hoành đài, tả lai tả đáng, hữu lai hựu nghênh, bản thân thêm “Vương Mẫu Quyển Liêm, đỡ đòn công kích của địch thành công, bản thân nhận “Ngự Thiên (Duy trì 6s, hồi khí 30s): Bản thân miễn dịch phong chiêu, tiếp tục đỡ đòn thành công, có thể giảm 1s hồi khí của chiêu thức “Vân Phong Vụ Tỏa”, “Tinh Hà Đảo Quải”

Vân Phong Vụ Tỏa

Khí chiêu | Đơn tăng ích | Thời gian hồi 30s

Tung sứ tinh minh vô vũ sắc, nhập vân thâm xử diệt triêm y. Ngưng khí nhi lập, khiêu bộ hoàn thích, bản thân vào trạng thái “Vân Phong Vụ Tỏa: Trong vòng 3s, bản thân Hoàng Bá Thể, bản thân mỗi 0.6s nhận “Vân Phong”: Tỷ lệ né tăng 10%; Đồng thời khiến địch trong phạm vi 6m xung quanh mỗi 0.6s nhận “Vụ Tỏa: Tỷ lệ chính xác giảm 10%. Trạng thái "Vân Phong, “Vụ Tỏa duy trì 6s, xếp chồng 5 tầng
(Khi thi triển chiêu thức này, có thể thi triển chiêu “Thần Nữ Nhập Mộng” cắt ngang chiêu thức này. Chiêu này cùng với chiêu “Tinh Hà Đảo Quải” cùng dùng thời gian hồi khí)

Tinh Hà Đảo Quải

Khí chiêu | Đơn tăng ích | Thời gian hồi 30s

Thiên hà dạ chuyển phiêu hồi tinh, ngân phô lưu động học thủy thanh. Trầm kiên võ chưởng, ngưỡng diện liêu thích, bản thân vào trạng thái “Tinh Hà Đảo Quải”: Trong vòng 3s, khi bản thân chịu công kích của chiêu xung phong không khóa, thêm trạng thái "Tinh Huy” với kẻ công kích: Phong chiêu 1s; Đồng thời khiến địch trong phạm vi 6m xung quanh mỗi 0.6s nhận “Đảo Huyền”: Khi bị tấn công chịu thêm 30% sát thương nhu, trạng thái “Đảo Huyền” duy trì 2s, xếp chồng 5 tầng (Hiệu quả không thể xếp chồng, thời gian duy trì có thể xếp chồng
(Khi thi triển chiêu thức này, có thể thi triển chiêu “Thủ Huy Ngũ Huyền” hoặc chiêu “Nhất Không Thương Hải” cắt ngang chiêu thức này. Chiêu này cùng với chiêu “Vân Phong Vụ Tỏa” cùng dùng thời gian hồi khí)

Uyển Đế Sinh Hoa

Hư chiêu | Công kích xa nhiều | Thời gian hồi 10s

Quý Phi say rượu múa trước vườn, uyển chuyển say đắm lòng người. Quay bước, trong nháy mắt, gây ra sát thương cho kẻ địch phía trước trong 15m. Nếu phá thành công sự phòng ngự của kẻ địch, có thể tăng thêm “Tô Cân Nhuyễn Cốt” cho địch: Định thân 2 giây.