VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Thần Phong Quyết
Đoản kiếm
Tấn công đơn thể/Khống chế
Giang hồ
Thần Phong Quyết

Binh khí: Đoản kiếm

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Khống chế

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Chiêu thức của Thần Phong Quyết đẹp mắt, khống chế cực mạnh với 1 loạt hiệu ứng đánh bay, trói chân, giảm tốc độ, làm choáng.

Kĩ năng:

Vũ Loan Phùng Nghênh Phi Liêm Bôn Thuộc Biệt Chi Kinh Tước Lộng Nguyệt Ngâm Phong Sất Trá Phong Vân Thần Nhàn Khí Định Cổ Phán Thần Phi Thần Diệt Hình Tiêu
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Vũ Loan Phùng Nghênh

Thực chiêu

Toàn nga dương chủy, giả ý phùng nghênh, tạo 1 đòn Ngoại công sát thương cho mục tiêu phía trước.

Chiêu thức trúng mục tiêu thì trong 2s có thể thi triển lại, tối đa thi triển lại 2 lần.

(Khi thi triển lại lần lượt kèm thêm hiệu quả đánh hôn mê, đánh bay)

 

Phi Liêm Bôn Thuộc

Thực chiêu

Phi liêm tại thiên, hưng phong xạ chùy, tạo 1 đòn Ngoại công sát thương cho mục tiêu.

Khi đánh trúng mục tiêu chưa đỡ đòn:

Khiến hắn định thân 2s và thêm trạng thái “Phi Liêm (Hư)”: Giảm tốc độ di chuyển 10%, cự ly thi triển khinh công 1m, duy trì 5s.

Đồng thời bản thân nhận được trạng thái “Phi Liêm (Doanh)” : Tăng tốc độ di chuyển 10%, cự ly thi triển khinh công 1m, cự ly xung phong 10m, duy trì 5s.

(Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể)

 

Biệt Chi Kinh Tước

Hư chiêu

Tuấn bộ như phong, trừng thần li hình, nhanh chóng xông đến phạm vi chọn, tạo 1 đòn Ngoại công sát thương với địch xung quanh.

Khi phá đỡ đòn địch, có thể đánh ngã hắn, duy trì 3s.

 

Lộng Nguyệt Ngâm Phong

Thực chiêu

Phong tu nguyệt vựng, đằng giao khởi phượng, tạo 3 đòn Ngoại công sát thương với mục tiêu.

Đồng thời bản thân nhận trạng thái “Sất Trá”: Tồn tại 5s, khi thi triển chiêu thức [Sất Trá Phong Vân], tầm bắn tăng thêm gấp đôi, kích hoạt xong thì xóa.

(Chiêu này có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

Sất Trá Phong Vân

Thực chiêu

Phong ca sậu đình, vân đạm phong khinh, tạo 2 đòn Ngoại công sát thương với mục tiêu.

Đồng thời bản thân nhận trạng thái “Ngâm Phong”: Tồn tại 5s, khi thi triển chiêu thức [Lộng Nguyệt Ngâm Phong], tăng tốc độ xung phong, thi triển xong thì xóa.

(Chiêu này có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

Thần Nhàn Khí Định

Giá chiêu

Dùng khỏe ứng mệt, thần nhàn khí định, khiến bản thân vào trạng thái “Phản Thủ Vi Công”: Khi ở trạng thái đỡ đòn bị địch tấn công, có thể phá giải chiêu của địch, thi triển thực chiêu xung phong mà lần trước dùng.

(Chiêu thức phòng phản công, hiệu quả trong phạm vi 6m, vô hiệu với Bá Thể, bị hư chiêu khắc chế. Tăng số tầng chiêu thức có thể tăng sát thương phản kích)

 

Cổ Phán Thần Phi

Thực chiêu

Vân tiêu vũ tế, dật hưng thuyên phi, tạo 3 đòn Ngoại công sát thương với mục tiêu.

Chiêu thức có thể đánh bay mục tiêu chưa đỡ đòn, cấm khinh công 3s.

Nếu bản thân tồn tại trạng thái “Phi Liêm (Doanh)”, có thể duy trì đánh bay mục tiêu 3 lần.

 

Thần Diệt Hình Tiêu

Nộ chiêu

Thần hề thước thước, ảm nhiên tiêu hồn, phong hề du du, thao thần hối tích, tạo 7 đòn Ngoại công sát thương với địch xung quanh.

Trong quá trình thi triển chiêu thức, có thể làm choáng kẻ địch âm mưu tấn công mình

(Trong 6s 1 mục tiêu chỉ bị choáng 1 lần và hiệu quả choáng giảm dần).

(Quá trình thi triển chiêu thức là trạng thái Hoàng Bá Thể)