VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Tham Hợp Chỉ
Đồ thủ
Tấn công đơn thể
Cổ phổ
Tham Hợp Chỉ

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Cổ phổ

Giới thiệu:

Gây sát thương ngoại công khi xuất chiêu. Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hồng Bá Thể, hiệu quả điểm huyệt giảm dần, trạng thái Điểm Huyệt bị tấn công giải trừ.

Kĩ năng:

Chỉ Thỉ Thiên Nhật Bàng Chỉ Khúc Dụ Nhất Đạn Chỉ Khoảnh Đạn Chỉ Thốc Sinh Đấu Chuyển Tinh Di Niệp Đạn Tùy Hỷ Lăng Hư Điểm Chỉ
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

 Kỹ năng

Tên kỹ năng

 Loại chiêu

Đánh giá 

Hiệu quả-tầng 1

Chỉ Thỉ Thiên Nhật

Thực chiêu

Gây sát thương ngoại công khi xuất chiêu sẽ nhận được trạng thái "Chỉ Kình": Tăng 15% bỏ qua miễn dịch sát thương ngoại công, 15% bỏ qua miễn dịch sát thương nội công, 15% bỏ qua đỡ đòn ngoại công , 15% bỏ qua hóa giải nội công, trạng thái duy trì 5s. Dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ

Bàng Chỉ Khúc Dụ

Thực Chiêu

Gây sát thương ngoại công khi xuất chiêu sẽ nhận được trạng thái "Chỉ Kình": Tăng 15% bỏ qua miễn dịch sát thương ngoại công, 15% bỏ qua miễn dịch sát thương nội công, 15% bỏ qua đỡ đòn ngoại công , 15% bỏ qua hóa giải nội công, trạng thái duy trì 5s. Dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ

Nhất Đạn Chỉ Khoảnh

Thực chiêu

Gây sát thương ngoại công. Đánh trúng mục tiêu sẽ gây Điểm Huyệt 6s, tối đa nhảy tấn công 10 lần, không thể tấn công lại mục tiêu. Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hồng Bá Thể, hiệu quả điểm huyệt giảm dần, trạng thái Điểm Huyệt bị tấn công giải trừ

Đạn Chỉ Thốc Sinh

Nộ Chiêu

Gây sát thương ngoại công khi xuất chiêu sẽ nhận được trạng thái "Chỉ Kình": Tăng 15% bỏ qua miễn dịch sát thương ngoại công, 15% bỏ qua miễn dịch sát thương nội công, 15% bỏ qua đỡ đòn ngoại công , 15% bỏ qua hóa giải nội công, trạng thái duy trì 5s.

 

Đấu Chuyển Tinh Di

Khí chiêu

Mục tiêu thêm Đấu Chuyển Tinh Di: Trong 12s mục tiêu xuất chiêu, bản thân có thể mô phỏng chiêu thức này, duy trì 60s.

Niệp Đạn Tùy Hỷ

Giá Chiêu

Thi triển chiêu thức có thể kích hoạt: Ngũ Hành Kỳ Khi đỡ đòn thành công bản thân thêm trạng thái Niệp Đạn Tùy Hỷ, Tăng tầm bắn chiêu Chỉ Thỉ Thiên Nhật, Bàng Chỉ Khúc Dụ, Đạn Chỉ Thốc Sinh, chiêu Lăng Hư Điểm Chỉ thêm 1m, trạng thái được chồng 15 lần, duy trì 30s.

Lăng Hư Điểm Chỉ

Hư chiêu

Khi kích phá đỡ đòn mục tiêu: Bản thân nhận được trạng thái "Lăng Hư": Tăng uy lực cận thân và nội công, duy trì 1 phút, có thể chồng 5 lần Mục tiêu nhận được trạng thái "Lăng Hư" (địch): Giảm uy lực cận thân và nội công, duy trì 1 phút, có thể chồng 5 lần