VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Tâm Phật Chưởng
Đồ thủ
Hỗ trợ/ Quần chiến
Giang hồ
Tâm Phật Chưởng

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến & Tầm xa

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Hỗ trợ/ Quần chiến

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Tâm Phật Chưởng vốn có gốc gác liên quan tới Phật pháp. Chưởng pháp này chưởng lực vô biên, uy lực dời non lấp bể, thật không gì sánh được. Chính thế nên không lạ khi đây là thứ được giang hồ thèm khát, người người đều muốn chiếm lấy làm của riêng.
Là một trong những bộ võ được yêu thích nhất tại Cửu Âm Chân Kinh bởi khả năng hỗ trợ trong pvp tuyệt đỉnh. Liên tiếp những kỹ năng giúp đồng đội thực hiện combo võ học "khó lường".

Kĩ năng:

Phi Thường Phi Vô Thường Không Tương Vô Tương Pháp Giới Hư Không Bồ Tát Ấn Như Ý Thiên Thủ Quan Âm Ấn Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai Ấn Tịch Diệt Gia Trì Giáng Thế Bất Động Minh Vương Ấn
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình Ảnh

Tên Kỹ Năng

Loại Chiêu

Đánh Giá

Hiệu Quả (tầng 1)

 

Phi Thường Phi Vô Thường

 

Thực chiêu

Phật Tính Phi Thường Phi Vô Thường Gây cho mục tiêu 3 đòn Cương sát thương .

Sau khi xuất chiêu xóa bỏ 1 tầng "Kim Cang Gia Trì".

 

 

Không Tương Vô Tương

 

Thực chiêu

Nếu thấy Tương Phi Không tương  Mục tiêu là địch, gây ra 1 đòn Cương sát thương cùng hôn mê trong 3s, sau khi xuất chiêu xóa bỏ 1 tầng "Kim Cang Gia Trì” Mục tiêu là đội hữu, xóa bỏ đa số hiệu ứng khống chế và đơ, và tăng 3s Hoàng Bá Thể

 (Không thể thi triển cho bản thân)

 

 

Pháp Giới Hư Không Bồ Tát Ấn

 

Khí chiêu

Vô Bồ Tát Tâm, Vô Thanh Văn Tâm Kết hợp với Pháp Giới Hư Không Bồ Tát Ấn:

Xóa bỏ Định Thân, cấm hiệu quả khinh công cho toàn bộ đội hữu tiểu đội trong phạm vi 40m, khiến tốc độ và khoảng cách Xuyên Vân Tung lần sau tăng 15. Đồng thời tăng mạnh tốc độ hồi phục Khí Huyết của bản thân, duy trì 15 giây.

 

 

Như Ý Thiên Thủ Quan Âm Ấn

 

Khí chiêu

Tùy theo phân sắc, Được coi như là một Kết hợp với  Như Ý Thiên Thủ Quan Âm Ấn:

Xóa bỏ hồi chung các bộ võ của đội hữu tiểu đội phạm vi trong 40 mét, đồng thời giảm 50% tiêu hao Nội Lực, Nộ Khí của chiêu thức.Trong Cấm Địa, hiệu quả này duy trì trong 40 giây.

Ở các map khác, chỉ có hiệu quả với 3 lần xuất chiêu.

(Đội hữu chịu ảnh hưởng của hiệu ứng Khí Mạch Cổ Đãng này, trong 10 phút không thể nhận thêm ảnh hưởng của Như Ý Thiên Thủ Quan Âm Ấn)

 

 

Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai Ấn

 

Nộ chiêu

Tam Mật mới thích hợp, bản thân cùng bổn tôn, có thể đi vào Phật Trí, thành Phật không khó Kết Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai Ấn:

Gây ra cho địch trong phạm vi được chọn 1 đòn Cương sát thương và định thân 5s.

Sau khi xuất chiêu xóa bỏ 1 tầng "Kim Cang Gia Trì" Đồng thời khiến đội hữu tiểu đội trong phạm vi 20 m mỗi giây được 5 điểm Nộ khí, duy trì 5s.

(Bản thân không hồi)

 

 

Tịch Diệt Gia Trì

 

Hư chiêu

Sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi nhạc Tạo cho mục tiêu và kẻ địch trong phạm vi 5 mét tạo 1 đòn cương sát thương.

Lúc phá đỡ đòn, khiến kẻ địch vào cõi "Niết Bàn", duy trì 6 giây. Kẻ địch ở cõi Niết Bàn mỗi lần bị công kích, tăng 1% sát thương cho người tấn công, có thể xếp chồng 10 tầng, duy trì 1 phút.

 

 

Giáng Thế Bất Động Minh Vương Ấn

 

Giá chiêu

Bất Động rồi Vô Niệm, Vô Niệm thì không thể phân biệt được Kết hợp với Giáng Thế Bất Động Minh Vương Ấn:

Đội hữu tiểu đội trong phạm vi 20m miễn dịch được đa số các hiệu ứng lôi kéo, đánh ngã, đánh bay, duy trì 9s. Đỡ đòn thành công, bản thân được thêm 1 tầng "Kim Cang Gia Trì": Tăng 20% sát thương chiêu Phi Thường Vô Thường, Không Tương Vô Tương, Thiên Cổ Lôi Âm Như Lai Ấn, có thể xếp chồng 5 tầng, duy trì 30 giây.