VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Tam Dương Huyền Châm
Ám khí
Tấn công đơn thể
Thế lực
Tam Dương Huyền Châm

Binh khí: Ám khí

Cự ly: Tầm xa

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Thế lực

Giới thiệu:

Người dùng chiêu thức này phải am hiểu cách lấy huyệt, phân biệt âm dương, nắm gió nghịch thuận, khí huyết lên xuống.
Huyền châm có thể bổ sung khí huyết, cứu chữa người bị thương, cũng có thể tổn thương huyết mạch, gây trọng thương tử vong.
Chính hay tà không phải tại châm mà là do người.

Kĩ năng:

Vân Quyển Lưu Tinh Kim Ti Đoạn Hồn Kim Châm Thức Lạc Thần Châm Truy Mệnh Phi Châm Dẫn Huyệt Thông Kinh Hoạt Lạc Phong Châm Hoán Huyết Thiên Nữ Tản Hoa
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu ứng (tầng 1)

 

Vân Quyển Lưu Tinh

Thực Chiêu

Phục như hoành nỗ, khởi như phát cơ, tạo 3 đòn Ngoại Công sát thương cho mục tiêu. Mỗi lần chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn, tự thân trạng "Kim Châm" chồng 1 tầng (giảm 1 điểm tiêu hao nộ khí Thiên Nữ Tản Hoa trạng thái có thể chồng 26 tầng, duy trì 15s).

Điểm trị liệu bản thân càng cao, sát thương càng cao.

 

Kim Ti Đoạn Hồn

Hư Chiêu

Thích hư giả thực, thích thực giả hư, tạo 1 đòn Ngoại Công sát thương với mục tiêu.

Khi đỡ kích phá, thêm trạng thái “Đoạn Hồn”

(Tinh thần hốt hoảng, lần sau tấn công khó để đánh trúng mục tiêu, trạng thái duy trì 3s). Điểm trị liệu tự thân càng cao, sát thương kỹ năng càng cao.

 

Kim Châm Thức Lạc

Giá Chiêu

Lưu khí dĩ chí, thân thủ vật thất, sau đỡ đòn thành công, thêm trạng thái “Thức Lạc” cho bản thân (giảm tốn nội lực chiêu thức thường bộ võ này, có thể xếp chồng 4 tầng, duy trì 18s)

Mỗi thi triển 1 lần chiêu thức bộ võ này, xóa 1 tầng trạng thái Thức Lạc.

 

Thần Châm Truy Mệnh

Thực Chiêu

Chiêu thức súc lực, sâu cạn tại chí, xa gần như một, tạo 1 đòn Ngoại Công sát thương với mục tiêu. Nếu khí huyết mục tiêu vượt quá 50%, sẽ kích phát 2 lần sát thương. Chiêu thức căn cứ vào thời gian súc lực tính sát thương, nhiều nhất có thể súc lực 3s. Nếu thời gian súc lực quá 50%, tấn công thêm hiệu quả đánh lui. Điểm trị liệu tự thân càng cao, sát thương kỹ năng càng cao.

 

Phi Châm Dẫn Huyệt

Thực Chiêu

Chí kỳ đương phát, gian bất dung tức, thêm trạng thái “Phi Châm” hoặc “Dẫn Huyệt” cho mục tiêu. Nếu mục tiêu là phe đối địch, thì cho mục tiêu nhận trạng thái “Phi Châm” (khi bị tấn công, nhận thêm sát thương, duy trì 5s).

Nếu mục tiêu là hảo hữu, thì cho mục tiêu nhận trạng thái “Dẫn Huyệt” (hấp thụ sát thương chịu phải, sẽ trả lại sát thương cho bản thân sau khi kết thúc trạng thái hấp thụ lượng sát thương 97%), duy trì 5s).

 

Thông Kinh Hoạt Lạc

Khí Chiêu

Chiêu thức súc lực, như rơi vào vực sâu, tay như chạm hổ, nếu súc lực thành công thêm trạng thái “Thông Kinh Hoạt Lạc” cho mục tiêu(Mỗi giây hồi phục khí huyết nhất định, duy trì 5s).

Thời gian súc lực là 5s, mục tiêu duy trì trạng thái hồi huyết chỉ có thể đồng thời tồn tại 1 mục tiêu, hồi phục này không chịu hạn chế của tụ huyết. Điểm trị liệu tự thân càng cao, công lực chiêu thức càng cao, khả năng hồi phục càng mạnh.

 

Phong Châm Hoán Huyết

Khí Chiêu

Chiêu thức súc lực, cây khô gặp nước, diệu thủ hồi xuân, nếu súc lực thành công có thể cứu khỏi cho mục tiêu bị trọng thương ngã trên đất, và hồi phục 15% điểm nội lực và khí huyết lớn nhất của mục tiêu. Đồng thời tinh thần bản thân đều giảm, giảm 85% lượng khí huyết hiện tại.

Thời gian chiêu thức súc lực là 3s, chiêu thức chỉ được dùng với đội hữu trọng thương ngã trên đất.

 

Thiên Nữ Tản Hoa

Nộ Chiêu

Chiêu thức súc lực, thiên dĩ bất kiến, địa dĩ bất hình, nhân dĩ tâm phúc, nếu súc lực thành công khiến bạn hữu trong phạm vi 15m quanh mình nhận trạng thái “Thiên Nữ Tán Hoa” (Mỗi giây hồi phục lượng lớn khí huyết, duy trì 5s).

Thời gian súc lực là 5s, quá trình súc lực ở trạng thái Hoàng Bá Thể. Mục tiêu duy trì trạng thái hồi huyết chỉ có thể đồng thời tồn tại 1, hồi phục này không chịu hạn chế của tụ huyết. Điểm trị liệu tự thân càng cao, công lực chiêu thức càng cao, khả năng hồi phục càng mạnh.