VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Phong Lôi Hàng Ma Trượng
Đoản bổng
Tấn công đơn thể/Quần chiến
Giang hồ
Phong Lôi Hàng Ma Trượng

Binh khí: Đoản bổng

Cự ly: Cận chiến & Tầm xa

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Quần chiến

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Võ học dùng côn ngắn gây sát thương đối thủ xung quanh kèm trạng thái choáng.

Kĩ năng:

Phong Vân Đột Biến Phong Trì Điện Xiết Lôi Lịch Phong Hành Đại Sát Phong Cảnh Hưng Phong Trá Lãng Thụ Đại Chiêu Phong Không Huyệt Lai Phong Phong Khởi Tường Dũng
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

 Hình ảnh

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu ứng (tầng 1)

 

Phong Vân Đột Biến

Thực Chiêu

Thiển phong biệt chi, nhu vân khinh đãng, gây 1 đòn sát thương với địch phía trước.

Thêm trạng thái "Phong Vân" cho hắn: tăng sát thương chiêu thức Phong Khởi Tường Dũng, có thể chồng 8 tầng.

 

Phong Trì Điện Xiết

Thực Chiêu

Chiêu thức xung phong, thổ côn phạt địch, duệ vĩ kính tảo, gây 2 đòn sát thương với mục tiêu và thêm trạng thái "Phong Vân": tăng sát thương chiêu thức Phong Khởi Tường Dũng, trạng thái có thể chồng 8 tầng.

(Chiêu thức này có thể dùng khinh công tăng tốc tiếp cận đối thủ)

 

Lôi Lịch Phong Hành

Thực Chiêu

Ngự phong nhi khởi, cách không ách hầu, khiến mục tiêu choáng 2s, lạc bộ khi địch, liệt côn băng sơn, gây 1 đòn sát thương với mục tiêu. Khi mục tiêu ở trạng thái "Lôi Ẩn", thêm sát thương.

(Chiêu thúc này có thể nhảy đến gần đối thủ, khó né tránh).

Khi thi triển Thiên Vũ, sát thương kèm theo càng cao.

 

Đại Sát Phong Cảnh

Hư Chiêu

Dương bộ cung thân, bãi côn hư kích, gây 1 đòn sát thương với địch phía trước. Khi đánh bại chống đỡ của mục tiêu: Tăng thời gian đơ 1s, tăng thời gian không thể chống đỡ thời gian ngắn.

 

Hưng Phong Trá Lãng

Giá Chiêu

Phong lôi bất cổ, ẩn ẩn nhi động, khi chống đỡ thành công, thêm trạng thái “Lôi Ẩn” cho người tấn công: Tăng sát thương chiêu thức Lôi Lệ Phong Hành, khiến chiêu thức Không Huyệt Lai Phong thêm hiệu quả đánh bay đặc biệt, duy trì trạng thái 20s, xếp chồng tối đa 6 tầng.

Khi chống đỡ Vũ Thiên, bất kỳ kẻ địch nào có ý đồ tấn công đều sẽ bị Điện Lôi thiêu đốt.

 

Thụ Đại Chiêu Phong

Hư Chiêu

Giáng ma nộ hống, kẻ địch trong phạm vi bị choáng (duy trì 3.5s hoặc bị tấn công sẽ kết thúc, chịu ảnh hưởng giảm dần).

Tiếp tục và chuẩn bị hình thành "Phong Lôi Khí Trường": Ngưng trệ không khí, khiến kẻ địch trong phạm vi không thể triển khai khinh công. Khí Trường có thể duy trì 10s.

Khi thi triển Thiên Vũ, trời đất biến đổi, ánh sáng mạnh tấn công mắt địch, làm giảm thị giác của chúng, ngưng nhìn 5s.

 

Không Huyệt Lai Phong

Thực Chiêu

Kình côn tật vũ, liệp liệp sinh phong, gây 12 đòn sát thương với địch xung quanh; nếu địch có trạng thái "Lôi Ẩn", thì bị bàn hút mà khởi động, duy trì kích bay theo hướng bản thân, mỗi lần kích bay tốn 1 tầng "Ẩn Lôi".

Nếu lượng huyết mình giảm 50%, thì quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể.

(Khi thi triển chiêu thức có thể di chuyển)

 

Phong Khởi Tường Dũng

Nộ Chiêu

Phong lôi sạ khởi, tường côn phiên phi, xử địa hàng ma, địch đãng chúng sinh, gây 1 đòn sát thương với địch xung quanh. Phong Lôi Chi Thế: Giảm tốc mạnh, cự li mục tiêu và bản thân càng ngắn, bị sát thương càng lớn.

Nếu mục tiêu có trạng thái "Phong Vân", thì thêm sát thương ngoài, và xóa trạng thái.

(Chúng sinh đều đáng quý, chiêu thức không bạo kích)