VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Phá liên bát trứ
Song thích
Tấn công đơn thể
Giang hồ
Phá liên bát trứ

Binh khí: Song thích

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Phá liên bát trứ có tính chất tà đạo, do tà vương Thạch Chi Hiên sáng tạo ra, tên gọi ban đầu "Thiên Tâm Liên Hoàn". Với lối đánh liên hoàn, dồn dập, oai lực thần sầu quỷ khốc, người sử dụng song thích sẽ gây huyết vũ tinh phong với bộ võ học này.

Kĩ năng:

Khinh Trọng Trứ Đại Tiểu Trứ Hàn Thử Trứ Động Tĩnh Trứ Tung Hoành Trứ Minh Ám Trứ Hư Thực Trứ
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu quả (Tầng 1)

Khinh Trọng Trứ

Thực chiêu

 

Cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng. Ngoại công sát thương tổng 1 đòng cho kẻ địch phía trước.

Khi bản thân có "Phá" thêm trạng thái "Khinh Trọng"  cho kẻ địch: Giảm 30% lực công, duy trì 6s, có thể chồng 5 tầng (Chỉ có hiệu quả với người chơi) Dùng xong tống 1 tầng "Phá".

Đại Tiểu Trứ

Thực chiêu

 

Oán không lớn, cũng không nhỏ, đâm mục tiêu tạo sát thương. Ngoại công sát thương tổng 7 đòn.

Thực Phá Hư Xuất: Trong quá trình xuất chiêu thi triển Minh Ám Trứ gián đoạn chiêu thức này và được 1 tầng "Phá".

Hàn Thử Trứ

Nộ chiêu

 

Đông qua hè đến, hè sang đông lại, hàn thử dị tiết, thủy nhất phản yên, vũ thích tạo sát thương. Ngoại công sát thương cho kẻ địch xung quanh tổng 2 đòn. Chiêu thức chính xác kẻ địch (Bỏ qua đỡ đòn) thêm trạng thái "Hàn Thử Trứ": định thân, phong chiêu 3s. Khi bản thân có "Phá" trong 2s tốn 1 tầng "Phá"  thi triển chiêu thức lần nữa.

Động Tĩnh Trứ

Khí chiêu

 

Nộ tắc động, động tắc thủ túc bất tĩnh, thêm trạng thái "Động Tĩnh Trứ" cho bản thân: Duy trì 6s, khi bộ này xuất chiêu Thực Phá Hư Xuất, Hư Phá Thực Xuất, điểm huyệt kẻ địch xung quanh bản thân 1s.

Tung Hoành Trứ

Giá chiêu

 

Tung hữu thiên cổ, hoành hữu bát hoang, khi đỡ đòn thành công: Bản thân được trạng thái "Tung Hoành" khiến bộ này khi xuất chiêu Thực Phá Hư Xuất, Hư Phá Thực Xuất kèm Hoàng bá thể 1s duy trì 8s, có thể chồng 5 tầng, kích hoạt xong xóa 1 tầng.

Minh Ám Trứ

Hư chiêu

 

Nhập trung quang minh, xuất nhập thời ám, đột thích tạo sát thương. Ngoại công sát thương tổng 1 đòn cho kẻ địch xung quanh. Khi phá đỡ đòn kẻ địch thêm trạng thái "Minh Ám" cho kẻ địch: Giảm 70% chính xác, duy trì 6s. Hư Phá Thực Xuất: Trong quá trình xuất chiêu thi triển Hư Thực Trứ, Đại Tiểu Trứ gián đoạn chiêu thức này và được 1 tầng "Phá".

Hư Thực Trứ

Thực chiêu

 

Binh như vô thế, nước như vô hình, né thực đánh hư, thích kích mục tiêu tạo sát thương. Ngoại công sát thương tổng 3 đòn.

Thực Phá Hư Xuất: Trong quá trình xuất chiêu thi triển Minh Ám Trứ gián đoạn chiêu thức này, đồng thời nhận được 1 tầng "Phá".