VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm
Đơn kiếm
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Nhiễu Chỉ Nhu Kiếm

Binh khí: Đơn kiếm

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Bộ võ học của phái Võ Đang. Lấy nhu chế cương, dùng đoản kiếm để đánh bại kẻ địch, tạo sát thương nhu cho mục tiêu.

Kĩ năng:

Mộng Hồn U Thương Đoạn Trường Thường Nhập Mộng Không Ngưng Mâu Tự Thủy Lưu Tam Sinh Nhiễu Chỉ Nhu Kỷ Đa Sầu
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ Năng Tên Kỹ Năng Loại Chiêu Đánh Giá Hiệu Quả - Tầng 1

Mộng Hồn U Thực chiêu Tạo sát thương Nhu cho kẻ địch trong phạm vi 5m; đánh trúng kẻ địch chưa đỡ đòn khiến bản thân nhận Mộng Hồn, tỷ lệ chính xác tăng 10%, duy trì 10s; đánh trúng kẻ địch chưa đỡ đòn và đã trúng Nhập Mộng, sẽ đánh bay và giải trừ Nhập Mộng.

Thương Đoạn Trường Thực chiêu Tạo sát thương Nhu cho mục tiêu; căn cứ theo số tầng Tự Thủy của bản thân mà thêm sát thương, mỗi lần đánh trúng mục tiêu sẽ giảm 1 tầng Tự Thủy. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

Thường Nhập Mộng Hư chiêu Tạo sát thương Nhu cho kẻ địch trong phạm vi 5m, phá phòng thành công khiến kẻ địch trong 3s không thể đỡ đòn, và thêm trạng thái Nhập Mộng, hiệu quả duy trì 5s, trong thời gian này bị chiêu thức [Mộng Hồn U] đánh trúng sẽ bị đánh bay.

Không Ngưng Mâu Thực chiêu Nhanh chóng di chuyển ra sau mục tiêu, tạo đơ và sát thương Nhu cho mục tiêu; căn cứ theo số tầng Tự Thủy của bản thân mà thêm sát thương, mỗi lần tấn công trúng mục tiêu trừ 1 tầng Tự Thủy.

Tự Thủy Lưu Giá chiêu   Mỗi lần đỡ đòn thành công thêm cho bản thân trạng thái Tự Thủy, tối đa có thể chồng 10 tầng: Thi triển [Thương Đoạn Trường], [Không Ngưng Mâu] và [Tam Sinh Nhiễu Chỉ Nhu] sẽ kèm thêm sát thương (Sát thương chịu ảnh hưởng của cấp [Tự Thủy Lưu], uy lực nội công và số tầng Tự Thủy), trạng thái duy trì 15s.

Tam Sinh Nhiễu Chỉ Nhu Thực chiêu   Tạo sát thương Nhu cho mục tiêu; căn cứ theo số tầng Tự Thủy của bản thân mà thêm sát thương, mỗi lần tấn công trúng mục tiêu trừ 1 tầng Tự Thủy.

Kỷ Đa Sầu Thực chiêu Tạo sát thương Nhu cho mục tiêu trong p hạm vi 5m; đánh trúng kẻ địch sẽ khiến nhận Kỷ Đa Sầu, duy trì 3s, trong thời gian này muốn thi triển kỹ năng tấn công sẽ bị đánh ngã.