VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Nhất Dương Bi Thiếp Bổng Pháp
Đoản côn
Tấn công đơn thể
Giang hồ
Nhất Dương Bi Thiếp Bổng Pháp

Binh khí: Đoản côn

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Hấp thụ tinh hoa chữ viết, chiêu thức của Nhất Dương Bi Thiếp Bổng Pháp cũng từ đó mà thừa hưởng sự mạnh mẽ tú dật, trương dương phong cuồng.

Kĩ năng:

Tự Tin Thiếp Thạch Môn Tụng Phòng Huyền Linh Bi Tự Tự Thiếp Tây Hiệp Tụng Thiên Tự Văn Đỗ Thống Thiếp
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Tự Tin Thiếp

Thực Chiêu

 

Cận Đơn Công丨Thời gian hồi 8s丨Tầm bắn 3m

Gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

 

Thạch Môn Tụng

Thực Chiêu

 

Cận Đơn Công丨Thời gian hồi 8s丨Tầm bắn 3m

Gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

 

Phòng Huyền Linh Bi

Thực Chiêu

 

Cận Đa Công丨Thời gian hồi 2 giây丨Tầm bắn 5m

Gây sát thương cho kẻ địch trong 5m phía trước;

Khi bản thân tồn tại “Bút Ý” tầng 6 trở lên, chiêu thức này có thể đánh đổ kẻ địch chưa đỡ đòn phía trước, và tốn “Bút Ý” tầng 6.

 

Tự Tự Thiếp

Hư Chiêu

 

Cận Đa Công丨Thời gian hồi 2 giây丨Tầm bắn 5m

Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước, nếu thành công phá trừ đỡ đòn kẻ địch, khiến kẻ địch trong 3s không thể dùng khinh công, bản thân nhận được “Bút Ý” tầng 3.

 

Tây Hiệp Tụng

 

 

Đỡ đòn丨Tăng Ích Đơn丨Thời gian hồi 0 giây

Bút lực mạnh,  xuyên bộ dương bút, khiến bản thân rơi vào trạng thái Thán Tây Hiệp: Khi đỡ đòn thành công tấn công của kẻ địch, bản thân nhận được “Búy Ý” tầng 1, có thể cộng dồn tầng 10.Khi trạng thái “Bút Ý” của bản thân nhiều hơn hoặc bằng tầng 6, chiêu thức này có thể chủ động thi triển, và tốn “Bút Ý” tầng 6: Lăng không chấp bút, thiết hoạch ngân câu, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 15m phía trước, mỗi đòn chiêu thức  có thể kẻ địch chưa kịp đỡ đòn.

 

Thiên Tự Văn

Thực Chiêu

 

Cận Đa Công丨Thời gian hồi 15 giây丨Tầm bắn 5m

Thư sinh túy tửu, viện hào xiết điện. Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh, và gây chấn động tấn công kẻ địch của mình (Hiệu quả này chỉ hiệu quả 3 lần), nếu trạng thái “Bút Ý” của bản thân nhiều hơn 6 tầng, khi thi triển chiêu thức bản thân là trạng thái Hoàng Bá Thể.Khi thi triển chiêu thức này, có thể dùng chiêu thức <Đỗ Thống Thiếp> và <Tây Hiệp Tụng> cắt đứt chiêu thức này.

 

Đỗ Thống Thiếp

Thực Chiêu

 

Cận Đa Công丨Thời gian hồi 10 giây丨Tầm bắn 5m丨Nộ Khí 50

Trường tu phi vũ, như phhong tự tà. Gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m trước mặt, chính xác kẻ địch chưa đỡ đòn thì bản thân nhận được “Bút Ý” tầng 3, đồng thời bản thân bồng bềnh bay phía sau, và lưu 1 “Mặc Ảnh” tại chỗ.

“Mặc Ảnh”: Gây sát thương dương cho kẻ địch xung quanh, khi “Mặc Ảnh”  xuất hiện sẽ kéo kẻ địch về trung tâm, và “Mặc Ảnh” cứ mỗi đòn khiến kẻ địch chưa đỡ đòn hôn mê 2s (Hiệu quả hôn mê sẽ càng ngày càng yếu)