VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Nhạc Gia Thương Pháp
Trường côn
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Nhạc Gia Thương Pháp

Binh khí: Trường côn

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Do Nhạc Phi Đại Nguyện Soái lừng danh thời Tống truyền lại. Thương pháp vũ liệt oai dũng, nơi chiến trường có thể địch thiên quân vạn mã. Chốn giang hồ có thể duy ngã độc tôn. Bộ thương pháp gồm 8 chiêu thức, gồm 2 xung phong (bao gồm cả nộ chiêu) Kết hợp với các non-target với hiệu ứng ảo diệu tạo thành combo chớp nhoáng và liền lạc, ít kẽ hở.

Kĩ năng:

Trường Hà Lạc Nhật Tráng Hoài Kích Liệt Giận Giữ Cực Độ Đạp Phá Sơn Khuyết Hàn Kim Minh Dạ Trường Khu Hà Lạc Đại Mạc Cô Yên Tiêu Tiêu Vũ Yết
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Kỹ năng

Hiệu quả (tầng 1)

 

Tiêu Tiêu Vũ Yết

- Đơn độc nơi cao vắng, mưa bão vừa mới tạnh. Xoay mình hạ thương, chống đỡ xuống đất, gây 1 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ phía trước và thêm trạng thái "Tiêu Tiêu Vũ Yết".

- Khi bị [Hàn Kim Minh Dạ] tấn công sẽ tạm thời hôn mê. (Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)

Đại Mạc Cô Yên

Đơn thương độc mã, xông pha đại mạc, gây 7 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ.(Có thể dùng khinh công tiếp cận)(Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)

Trường Khu Hà Lạc

- Trường khu độ hà lạc, trực đảo hướng yên vu. Nhất vãng vô tiền thế, cầm thương phá trận vũ, đối với kẻ địch tạo 1 đòn Ngoại công sát thương, chiêu thức này có thể thi triển khi di chuyển, quá trình thi triển chiêu thức là trạng thái Hoàng bá thể. Chiêu thức này có thể liên tục thi triển trong 5s, thi triển 3 lần trở lên (Bao gồm 3 lần), chiêu thức mỗi lần sẽ kèm thêm hiệu quả đánh bay. (Trang bị trường thương phát huy 100% uy lực, trường thương chỉ phát huy 70% uy lực)

 

Hàn Kim Minh Dạ

Đêm hôm mờ sương khói, cờ phất tiếng lạnh tanh. Thương run vội đâm, bóng ảnh mập mờ, gây 5 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ phía trước, đòn cuối của chiêu thức có thể <font color="#f9fc00">đánh bay</font> đối thủ chưa chống đỡ.<br>(Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)

Đạp Phá Sơn Khuyết

Giá tràng xa, đạp phá giá lan sơn khuyết. Vung thương, hư thực khó lường, tạo 2 đòn Ngoại công sát thương cho kẻ địch, sau khi phá phòng thành công, thêm cho kẻ địch trạng thại “Đạp phá”: Lần tới bị công kích sẽ bị đánh ngã, duy trì 3s. (Trang bị trường thương phát huy 100% uy lực, trường thương chỉ phát huy 70% uy lực)

Giận Giữ Cực Độ

Mối hận Tịnh Khang, thần tử nộ, đến khi nào! Thay thương bằng chưởng, trữ lực xung kích, bản thân đi vào trạng thái "Nộ Phát Xung Quan": Mỗi giây nhận 2 Nộ Khí, tăng 10% sát thương ngoại công, bị tấn công sẽ chịu thêm 10% sát thương, duy trì 7s.

 

Tráng Hoài Kích Liệt

Ngẩng trời gào xa, tâm ta quyết liệt. Cầm thương nghênh địch, hào khí xung thiên, thành công chống đỡ bạo kích của đối thủ, bản thân nhận trạng thái "Tráng Hoài Kích Liệt": Sát thương nhận giảm 20%, duy trì 3s. Mỗi 25s chỉ nhận trạng thái này 1 lần.

Trường Hà Lạc Nhật

Ngựa dẫm sông dài, thương múa ngày phai. Giơ thương nhọn khiển ngựa phi, tấn công phá trận, gây 10 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ.(Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)