VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Ngũ Vĩ Kiếm Quyết
Đồ thủ
Tấn công đơn thể/Quần chiến
Giang hồ
Ngũ Vĩ Kiếm Quyết

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Quần chiến

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Siêu phàm nhập thánh hàm kim thể, phao khí mê mang quải tử y.

Kĩ năng:

Bích Thủy Như Thiên Hậu Thổ Sinh Nguyên Kim Thể Tử Y Ngũ Hành Hóa Nhất Cổ Mộc Phi Sương Tước Hỏa Hồi Xuân Ngũ Khí Trường Minh
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá (sao)

Hiệu quả

Bích Thủy Như Thiên

Thực chiêu

Quyển địa phong lai hốt xuy tán, vọng hồ lâu hạ thủy như thiên.

Vung kiếm khí gây sát thương nội công cho kẻ địch 20m phía trước, chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn sẽ thêm cho mục tiêu trạng thái lưu thủy, giảm tốc 10%, có thể cộng dồn 5 tầng, duy trì 8s.

- Ngũ Khí Trường Minh: Viễn - Quần Công

- Hồi khí: 2s

- Cự li: 20m 

Hậu Thổ Sinh Nguyên

Hư chiêu

Vạn vật giai sinh thổ, như nhân đắc bản nguyên.

Hư trảm phe địch, gây sát thương nội công cho kẻ địch 15m phía trước, khi phá đỡ đòn của kẻ địch thành công, thêm cho kẻ địch trạng thái hậu thổ, khiến mục tiêu cấm khinh công 3s.

- Loại hình: Viễn - Quần Công

- Hồi khí: 10s

- Cự li: 15m 

 

Kim Thể Tử Y

Thực chiêu

Siêu phàm nhập thánh hàm kim thể, phao khí mê mang quải tử y.

Khí quán vu kiếm, toàn phách kẻ địch, gây sát thương nội công cho mục tiêu, khi chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn kim khí phá thể. Thêm trạng thái Xán Kim cho mục tiêu, giảm 15% phòng ngự nội công của mục tiêu.  (Chiêu thức này lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

- Loại hình: Cận - Đơn Công

- Hồi khí: 6s

- Cự li: 3m 

Ngũ Hành Hóa Nhất

Đỡ chiêu

Thiên hữu ngũ hành, thủy hỏa kim mộc thổ, phân thời hóa dục, dĩ thành vạn vật.

Múa kiếm thủ vệ, bản thân vào trạng thái Ngũ Hành Hóa Nhất, khi đỡ thành công tấn công của kẻ địch, bản thân nhận được trạng thái Ngũ Hành Hội Tụ, tăng thêm 10% tốc độ di chuyển cho bản thân, có thể cộng dồn 5 tầng, duy trì 10s.

- Loại hình: Tăng Đơn

- Hồi khí: 1s

Cổ Mộc Phi Sương

Khí chiêu

Bạch đầu điếu cổ phong sương lý, lão mộc thương ba vô hạn bi.

Thêm cho bản thân trạng thái Mộc Thuẫn, hấp thu sát thương, duy trì 8s; Người bị lưu thủy tấn cống sẽ kích hoạt Mộc Thuẫn, nhận được hiệu quả phản chấn, choáng mục tiêu 2s.

- Loại hình: Tăng Đơn

- Hồi khí: 1s

Tước Hỏa Hồi Xuân

Thực chiêu

Tước hỏa nhiên hồi xuân hạo hạo, hồng lô chiếu phá dạ trầm trầm.

Múa kiếm tại chỗ, gây sát thương nội công cho kẻ địch xung quanh, bản thân nhận được trạng thái diệm hỏa, tăng duy trì sát thương; Đồng thời, chính xác mục tiệu trạng thái lưu thủy sẽ sản sinh hiệu quả nước lửa giao hòa, thu hút mục tiêu tiếp cận bản thân. (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể, không thể tự do di chuyển)

- Loại hình: Cận - Quần Công

- Hồi khí: 8s

- Cự li: 6m

Ngũ Khí Trường Minh

Thực chiêu

Thân bẩm ngũ hành chính khí, thử tâm như giám quang minh. Bất tòng quy hạc vấn niên linh.

Song kiếm liên trảm, gây sát thương nội công cho mục tiêu, khi bản thân tồn tại 5 tầng trạng thái hội tụ Ngũ Hành, có thể khiến mục tiêu chưa đỡ đòn bị kiếm khí quán đỉnh, đòn cuối đánh ngã mục tiêu.

- Loại hình: Viễn - Đơn Công

- Hồi khí: 10s

- Cự li: 15m