VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Nam Nhan Kiến Bất Đắc
Đồ thủ
Tấn công đơn thể
Giang hồ
Nam Nhan Kiến Bất Đắc

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến & Tầm xa

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Nam Nhan Kiến Bất Đắc xuất phát từ vùng đất Tây Vực, nếu vận khí tốt sẽ nhanh lĩnh ngộ các tàn quyển võ học của bộ võ học này. Có khả năng tạo ra âm sát thương lớn đến đối phương.

Kĩ năng:

Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên Minh Mi Tiên Nghiên Năng Kỷ Thời Hoa Khai Dị Kiến Lạc Nan Tầm Bán Vi Liên Xuân Bán Não Xuân Điểu Tự Vô Ngôn Hoa Tự Tu Vi Nhược Cẩm Nang Thu Diễm Cốt Nhất Triều Xuân Tận Hồng Nhan Lão
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ Năng

Tên kỹ năng

Chiêu Thức

Đánh giá

Hiệu quả(tầng 1)

Hoa Tạ Hoa Phi Hoa Mãn Thiên

Thực

Hồng tiêu hương đoạn hữu thùy liên, chưởng khí lơ lửng, đối với mục tiêu tạo Ấm sát thương (tổng 1 đòn)

Minh Mi Tiên Nghiên Năng Kỷ Thời

Thực

Nhất triều phiêu ba nan tầm mịch, liêu âm thích xuyễn, đối với mục tiêu tạo Âm sát thương (Tổng 3 đòn);

Khi mục tiêu là nam, đòn cuối cùng có thể khiến mục tiêu đi vào trạng thái “Đản Thốn”: Tất cả sát thương chiêu thức giảm 30%, duy trì 6s.(Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

Hoa Khai Dị Kiến Lạc Nan Tầm

Thực

Giai tiền sầu sát táng hoa nhân, luân chưởng hoành tảo, tạo cho kẻ địch trong phạm vi 15m Âm sát thương( tổng 1 đòn) ;

Thêm trạng thái “Lạc Nan Tầm”: Lần công kích tiếp theo sẽ bị né, sau đó giải trừ, trạng thái duy trì 20s.

Bán Vi Liên Xuân Bán Não Xuân

Thực

Quái nô đề sự bội thương thần, quyền đả cước thích, đối với kẻ địch xung quanh tạo thành Âm sát thương ( tổng 6 đòn);

Khi xuất chiêu né thành công chiêu thức của đối thủ, có thể gây Choáng 3s; Đòn cuối cùng của chiêu thức có thể đánh ngã kẻ địch chưa đỡ đòn.(Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng bá thể, quá trình xuất chiêu có thể thi triển khinh công)

Điểu Tự Vô Ngôn Hoa Tự Tu

 

Hoa hồn điểu hồn tổng nan lưu, song chưởng bài vân, đối với kẻ địch phía trước tạo Âm sát thương ( Tổng 1 đòn);

Khi phá phòng kẻ địch, có thể đánh ngã.

Vi Nhược Cẩm Nang Thu Diễm Cốt

Giá

Nhất bầu tịnh thổ yểm phong lưu, khi đỡ đòn thành công,có tỷ lệ nhất định giải trừ thời gian hồi khí tất cả chiêu thức của bộ võ.(Hiệu quả giải trừ trong 12s nhiều nhất có thể kích hoạt 1 lần)

Nhất Triều Xuân Tận Hồng Nhan Lão

Nộ

Nhất Triều Xuân Tận Hồng Nhan Lão, hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri, phi thiên phách xuyễn, đối với mục tiêu tạo Âm sát thương;

Khi mục tiêu là nam, đòn cuối cùng có thể khiến rơi vào trạng thái “Đản Toái”:Giảm tốc, cấm khinh công, duy trì 4s.