VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Mi Lai Nhãn Khứ Kiếm
Đơn kiếm
Tấn công đơn thể/Quần chiến
Giang hồ
Mi Lai Nhãn Khứ Kiếm

Binh khí: Đơn kiếm

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Quần chiến

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Võ học dành cho phu thê. Khi kết thúc náo động phòng, nếu điểm náo động phòng đạt 1314 điểm, tân lang tân nương có thể nhận được cẩm hạp "Mi Lai Nhãn Khứ Kiếm Pháp" (Tiệc Tâm Tâm Tương Ấn không thể nhận cẩm hạp).

Kĩ năng:

Tâm Tâm Tương Ấn Nhất Kiến Khuynh Tâm Tỉ Dực Song Phi Thủy Nhũ Giao Dung Tâm Thủ Tương Liên Lưỡng Tình Tương Duyệt Thần Xỉ Tương Y
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu quả (tầng 1)

 

Tâm Tâm Tương Ấn

Thực Chiêu

Chiêu thức xung phong, dĩ tâm ấn tâm, tâm tâm bất dị, gây 2 đòn sát thương với mục tiêu.

Dựa vào giới tính bản thân, thêm cho mục tiêu trạng thái Linh Tê (Nam), Linh Tê (Nữ): Lúc bị đồng đội tấn công, nếu đồng thời tồn tại 2 trạng thái thì tăng sát thương nhất định đi kèm, duy trì 5s.

(Chiêu này có thể dùng khinh công tiếp cận địch)

 

Nhất Kiến Khuynh Tâm

Hư Chiêu

Khuynh tâm nhất kiếm, phanh nhiên tâm động, gây 2 đòn sát thương với địch phía trước.

Khi phá đỡ đòn của mục tiêu sẽ giảm 30% sát thương chiêu thức, duy trì thời gian ngắn.

 

Tỉ Dực Song Phi

Nộ Chiêu

Hợp chiêu của phu thê, như chim liền cánh như hoa liền cành, kéo mục tiêu xung quanh đến gần và gây 7 đòn sát thương.

Khi thi triển thành công sẽ dựa vào thuộc tính bạn đời để kèm thêm sát thương.

(Chiêu thức yêu cầu phu thê thi triển trong vòng 8m, dùng Tỉ Dực Song Phi sẽ làm gián đoạn chiêu thức bạn đời đang thi triển, và khiến Tỉ Dực Song Phi của bạn đời tiến vào thời gian hồi)

 

Thủy Nhũ Giao Dung

Thực Chiêu

Thân nặc vô gian, thủy nhũ bất phân, đỡ đòn thành công sẽ thêm cho bản thân trạng tháiThủy Nhũ Giao Dung, có thể xếp chồng 6 tầng, duy trì thời gian ngắn.

Trạng thái này khi thi triển chiêu thức   Tâm Thủ Tương Liên có thể chuyển thành trạng thái Vũ Kiếm.

 

Tâm Thủ Tương Liên

Thực Chiêu

Tay trong tay ngoài, gắn kết luôn luôn, gây 6 đòn sát thương cho đối thủ xung quanh, và bản thân đi vào trạng thái kiếm vũ, đứng yên bất động tạo thành sát thương duy trì cho đối thủ xung quanh.

 

Lưỡng Tình Tương Duyệt

Thực Chiêu

Liếc mắt đưa tình, gây 1 đòn sát thương với tất cả địch xung quanh. Kiếm thế  Gợi Tình: Gây rối loạn kinh mạch địch, hạn chế hồi 11 điểm khí huyết.

 

Thần Xỉ Tương Y

Thực Chiêu

Thề non hẹn biển, quyết không rời xa, gây 3 đòn sát thương. Đồng thời bản thân tăng trạng thái Tương Y.

Khi bị tấn công, người tấn công sẽ bị khóa chiêu 1s, trạng thái gồm 1 tầng, bị tấn công 1 sẽ hủy 1 tầng.