VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Mặc Tử Kiếm Pháp
Đơn kiếm
Tấn công đơn thể
Giang hồ
Mặc Tử Kiếm Pháp

Binh khí: Đơn kiếm

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Một trong những bộ võ học được yêu thích nhất trong Cửu Âm Chân Kinh. Mặc Tử Kiếm Pháp giữ được nhịp ổn định của trận đấu kể cả khi đối mặt với những bộ võ nhanh, ra đòn dồn dập mạnh bạo.

Kĩ năng:

Mặc Thủ Thành Quy Huyết Mặc Bôn Đằng Nhị Mặc Tương Liên Kiếm Khí Giang Hồ Kiêm Ái Phi Công Thiên Hạ Đại Đạo Thiên Kiếm Càn Khôn Mặc Điểm Giang Sơn
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu quả (tầng 1)

 

Mặc Thủ Thành Quy

Thực Chiêu

Mặc kiếm như cự, hoành thức luân phách, kiếm khí gây 1 đòn sát thương với mục tiêu.

Khi tấn công nhận thêm 1 điểm nộ khí.

(Địch chưa đỡ đòn)

 

Huyết Mặc Bôn Đằng

Thực Chiêu

Mặc huyết giao ánh, thích kiếm bôn đằng, gây 2 đòn sát thương với mục tiêu. Diệc Thủ Diệc Công: khi sức đỡ đòn bản thân lớn hơn 75%, tấn công bỏ qua một lượng miễn giảm sát thương ngoại công của mục tiêu.

(Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công nhanh tiếp cận đối thủ)

 

Nhị Mặc Tương Liên

Thực Chiêu

Băng kiếm phi thân, lạc bộ xuyên thích, gây 2 đòn sát thương.

Diệc Thủ Diệc Công: khi sức đỡ đòn bản thân lớn hơn 75%, tấn công bỏ qua một lượng miễn giảm sát thương ngoại công của mục tiêu.

(Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công nhanh tiếp cận đối thủ)

 

Kiếm Khí Giang Hồ

Nộ Chiêu

Tiệt kiếm doanh súc, nộ cực vô vi, hóa giải nộ khí hồi phục 2000 điểm sức đỡ đòn của bản thân, và hủy trạng thái tiêu cực Không thể đỡ đòn.

Bản thân đồng thời nhận được trạng thái "Kiếm Khí Giang Hồ": Khi thi triển Mặc Tử Kiếm Pháp đánh trúng mục tiêu, mỗi chiêu kèm sát thương bằng 3% điểm đỡ đòn hiện tại. Bản thân hồi phục 2 điểm nộ khí, trạng thái duy trì 12s.

(Khi sức đỡ đòn của bản thân thấp hơn 30%, quá trình thi triển chiêu thức ở trạng tháiHoàng Bá Thể )

(Điểm hồi phục sức đỡ đòn tăng theo việc tăng tu luyện chiêu thức)

 

Kiêm Ái Phi Công

Khí Chiêu

Quải kiếm tê thân, sơ chiêu mật thuật, thêm trạng thái "Kiêm Ái" cho bản thân: khi thi triển Mặc Tử Kiếm Pháp tấn công đối thủ, sẽ thêm cho đối thủ trạng thái "Phi Công".

Mục tiêu ở trạng thái "Phi Công": khi thi triển chiêu thức có 20% tỷ lệ bị gián đoạn, và phong chiêu 3s, trạng thái này chồng nhiều tầng, duy trì 15s.

(Mục tiêu mỗi thi triển 1 lần chiêu thức, xóa 1 tầng trạng thái"Phi Công" )

 

Thiên Hạ Đại Đạo

Hư Chiêu

Tán chính xuất kì, liêu kiếm ngoại toàn, gây 1 đòn sát thương.

Khi phá đỡ đòn của mục tiêu: hồi phục 320 điểm sức đỡ đòn của bản thân, giảm 32 điểm uy lực nội ngoại công của mục tiêu.

 

Thiên Kiếm Càn Khôn

Giá Chiêu

Giá kiếm tàng thân, khí vận càn khôn, khi đỡ đòn thành công: Thêm trạng thái "Kiếm Định Càn Khôn" cho bản thân, mỗi tầng giảm 1s thời gian hồi khí chiêu thức Kiếm Khí Giang Hồ, tăng 4% lượng chuyển đổi (Nộ khí chuyển hóa thành sức đỡ đòn), trạng thái có thể chồng nhiều tầng.

 

Mặc Điểm Giang Sơn

Nộ Chiêu

Thừa phong loạn kiếm, ngạo điểm giang sơn, vân kiếm huy vũ, gây 6 đòn sát thương với mục tiêu.

Diệc Thủ Diệc Công: Khi sức đỡ của bản thân lớn hơn 75%, tấn công bỏ qua 5% miễn giảm sát thương ngoại công của mục tiêu. 

Dĩ Công Dưỡng Công: Nếu sức đỡ đòn hiện tại của bản thân thấp hơn 30%, thi triển chiêu thức xong, hồi phục 20 điểm nộ khí.

(Khi sức đỡ đòn của bản thân lớn hơn 75%, chiêu thức này không thể bị đánh bay, đánh ngã, đánh lùi)