VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Ly Biệt Thích
Song thích
Tấn công đơn thể/Quần chiến
Môn Phái
Ly Biệt Thích

Binh khí: Song thích

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Quần chiến

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Ly Biệt Thích vốn là Bí thuật Nga Mi, giang hồ rất ít người biết sử dụng. Ly Biệt Thích pháp lấy tên là "ly biệt" mang ý âm dương cách biệt, phép này bí hiểm lạ thường, một khi đã trúng huyệt đạo, không ai có thể tránh khỏi.

Kĩ năng:

Ái Biệt Ly Khổ Ly Sầu Biệt Tự Vũ Hận Vân Sầu Ly Hồn Khứ Ảnh Ly Đa Hội Thiểu Bá Lao Phi Yến Ly Thế Tuyệt Tục Sinh Ly Tử Biệt
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu ứng (tầng 1)

 

Ái Biệt Ly Khổ

Thực Chiêu

Đấu thủ nhất kích, tạo thành Ngoại công sát thương(tổng 1 đòn) đồng thời tăng trạng thái "Ly Khổ" cho bản thân.

Tăng độ chính xác của chiêu Ly Biệt Thích, có thể tăng trạng thái này.

 

Ly Sầu Biệt Tự

Thực Chiêu

Chiêu tiên phong, hồi toàn thích thân, tạo thành Ngoại công sát thương (tổng 3 đòn), đồng thời tăng nộ khí, lượng tăng theo lần tăng trạng thái "Ly Khổ".

(Có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ)

 

Vũ Hận Vân Sầu

Thực Chiêu

Thích khởi thân phi, mưa rơi âm vang, công kích kẻ địch trong phạm vi khiến hắn choáng váng, tạo thành Ngoại Công sát thương (tổng 1 đòn).

Chiêu này không thể đánh gãy, khi thi triển trên không tản ra nhanh chóng.

 

Ly Hồn Khứ Ảnh

Hư Chiêu

Hư vô chi kích, khí lực tạo thành Ngoại công sát thương (tổng 2 đòn).

Khi phá phòng thủ thành công, đánh tan nộ khí của kẻ địch, căn cứ lượng nộ khí đánh tan kèm sát thương Nhu.

 

Ly Đa Hội Thiểu

Giá Chiêu

Thế trận phòng thủ, xuất chiêu thành công trạng thái "Ly Khổ" tăng vượt mức  Nộ khí.

 

Bá Lao Phi Yến

Thực Chiêu

Lăng không lược khởi, lao bổ mà xuống, tạo thành Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn).

Nếu địch ở trạng thái choáng "Vũ Sầu", đem hắn đánh bay kèm sát thương ngoại mức (ra chiêu dưới đất không hiệu quả như vậy).

Số tầng "Ly Khổ" càng cao, sát thương tạo thành càng cao.

 

Ly Thế Tuyệt Tục

Khí Chiêu

Biệt ly ý cành, mỗi giây tăng 1 tầng "Tuyệt Tục". Giảm phòng ngự, tăng tốc độ di chuyển và sát thương công kích.

Số tầng càng cao sát thương càng lớn, khi công kích kẻ địch ở trạng thái này sẽ dựa theo số tầng "Ly Khổ" kèm sát thương.

 

Sinh Ly Tử Biệt

Nộ Chiêu

Sinh là đáng mừng, tử là nên tránh, bi thương tức giận, kích phát tiềm năng.

Đại Bức tăng tốc độ di chuyển bản thân, uy lực chiêu thức và sức phòng ngự, hiệu quả duy trì 10 giây.