VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Lưu Vân Kiếm Pháp
Song kiếm
Tấn công đơn thể
Giang hồ
Lưu Vân Kiếm Pháp

Binh khí: Song kiếm

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Ưu điểm của bộ võ học này không phải nằm ở sát thương mà nằm ở hiệu ứng mang lại, khả năng khóa đối thủ trong một khoảng thời gian kéo dài và cấm khinh công khá hiệu quả nếu ra được đầy đủ combo hoàn chỉnh lên mục tiêu. Đây là bộ võ học có thể thu thập được thông qua hệ thống chiến trường U Vân Thập Lục Châu.

Kĩ năng:

Lưu Thủy Hành Vân Lôi Bôn Vân Quyết Đoạn Vũ Tàn Vân Vân Khởi Long Tương Vân Hải Bi Tư Tài Nguyệt Lũ Vân Yên Tiêu Vân Tán
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Loại Chiêu

Đánh giá

Hiệu quả (tầng 1)

Lưu Thủy Hành Vân

Thực Chiêu

 

Thu thân suý kiếm, kiếm khí kinh hồng, tấn công gây  sát thương cho mục tiêu .

Lôi Bôn Vân Quyết

Thực Chiêu

 

Chiêu thức tấn công, lưu vân khoái kiếm, bôn lôi thiểm vũ, tạo cho mục tiêu sát thương; Đồng thời thêm cho mục tiêu trạng thái   "lôi bôn vân quyệt" : bị bộ này tấn công chịu thêm 15% sát thương. (Chiêu này có thể lợi dụng tốc độ khinh công tiếp cận đối thủ)

Đoạn Vũ Tàn Vân

Thực Chiêu

 

Tàn vân vị tiêu, kiếm vũ tiệm lạc, kiếm khí đan xen tấn công địch, gây  sát thươngcho địch phía trước. Định thân 3s và thêm trạng thái   “Đoạn Vũ Tàn Vân” cho địch.

Vân Khởi Long Tương

Thực Chiêu

 

Kình kiếm liễm khí, kích xạ nhi xuất, gây  sát thươngcho địch trong khu vực đã chọn, cự li bắn 20m. Nếu mục tiêu có trạng thái   “Đoạn Vũ Tàn Vân” sẽ bị đánh bay.

Vân Hải Bi Tư

Hư Chiêu

 

Lạc kiếm mạnh mẽ, xuất kiếm như bay, gây  sát thương cho mục  tiêu phía trước. Khi phá phòng thành công sẽ khiến mục tiêu không thể dùng khinh công trong thời gian dài.

Tài Nguyệt Lũ Vân

Giá Chiêu

 

Lưu vân tâm quyết, phản thủ vi công, khi đỡ đòn thành công sẽ thi triển   Lưu Vân Kiếm Khí tới mục tiêu: Kiếm khí tung ra gây sát thương và giảm tốc 30% cho mục tiêu, hiệu ứng giảm tốc sẽ ảnh hưởng đến địch xung quanh trong phạm vi 8m. (khoảng cách 6s)

Yên Tiêu Vân Tán

Nộ Chiêu

 

Doanh thân xuyên hoa phong dẫn, đãng kiếm điệp vũ phiên phi, gây  sát thươngcho địch xung quanh, và liên tục đánh bay địch lên không