VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Long Trảo Thủ
Đồ thủ
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Long Trảo Thủ

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Võ học Trấn Phái của môn phái Thiếu Lâm.

Kĩ năng:

Đảo Hư Bộ Phong Nã Vân Thủ Khuyết Bão Tàn Tróc Ảnh Phê Hàng
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Loại Chiêu

Đánh giá

Hiệu quả - tầng 1

Đảo Hư

Thực Chiêu

Lực đánh nện xuống, đánh mạnh kẻ thù phía trước tạo thành  Dương sát thương, đồng thời tăng thêm trạng thái “Hư”: giảm tốc độ di chuyển, hiệu quả này có thể tăng lên.

Bộ Phong

Thực Chiêu

Ngưng khí với vuốt, xuyên qua mà ra, tạo thành 2 đòn Dương sát thươngvới mục tiêu, Nếu đối phương tại"Khuyết" trạng thái, làm cho tạm thời không thể sử dụng khinh công.

Nã Vân

Hư Chiêu

Dĩ hư dẫn thực, nã niết mệnh môn, đối với kẻ địch phía trước tạo thành 1 đòn đòn Dương sát thương Nếu kẻ địch phá vỡ, sẽ tăng thêm trạng thái"Khuyết" và trạng thái"Hư".

Thủ Khuyết

Giá Chiêu

Thế phòng ngự, lúc xuất chiêu thành công, thêm cho người công kích trạng thái "Khuyết"lúc dùng khinh công, tốn điểm khinh công, hiệu quả thêm 3 lớp.

Bão Tàn

Thực Chiêu

Chiêu thức xung phong, tay như cung, bao trọn đánh, đối với mục tiêu tạo thành 2 đòn Dương sát thương, Nếu mục tiêu nằm ở trạng thái"Hư", thì khiến nó định thân.

(Chiêu thức này lợi dụng tốc độ khinh công tiếp cận đối thủ)

Tróc Ảnh

Thực Chiêu

Phi Thân Vô Ảnh, Trảo Kình Thôi Tâm, gây ra 1 đòn Dương sát thương cho mục tiêu, tăng 1 tầng "Hư" cho mục tiêu, Nếu ở dưới đất công kích mục tiêu trên không, sẽ đánh rơi mục tiêu tăng thêm sát thương.

Phê Hàng

Nộ Chiêu

Long đằng di chuyển, thần trảo giơ ra kéo mục tiêu đến gần, gây cho địch 7 đòn Dương sát thương.