VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Long Trảo Thủ (cổ phổ)
Đồ thủ
Tấn công đơn thể
Cổ phổ
Long Trảo Thủ (cổ phổ)

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Cổ phổ

Giới thiệu:

Bản cổ phổ được săn lùng trong võ lâm, thân như long đằng, thần trảo đi tới đâu gieo sát thương tới đó. Hiệu ứng kéo, định thân, giảm tốc độ di chuyển, choáng, cấm khinh công vv...

Kĩ năng:

Đào Hư (Cổ) Bổ Phong (Cổ) Nã Vân (Cổ) Thủ Khuyết (Cổ) Bão Tàn (Cổ) Tróc Ảnh (Cổ) Phê Hàng (Cổ)
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Kỹ năng

Loại Chiêu

Đánh giá

Hiệu quả - tầng 1

Đào Hư (Cổ)

Thực Chiêu

Lực đánh nện xuống, đánh mạnh kẻ thù phía trước tạo thành sát thương, đồng thời tăng thêm trạng thái “Hư" giảm tốc độ di chuyển, hiệu quả này có thể tăng lên.

Bổ Phong (Cổ)

Thực Chiêu

Ngưng khí với vuốt, xuyên qua mà ra, tạo thành sát thương với mục tiêu.

Nếu đối phương tại "Khuyết" trạng thái, làm cho tạm thời không thể sử dụng khinh công.

Nã Vân (Cổ)

Hư Chiêu

Dĩ hư dẫn thực, nã niết mệnh môn, đối với kẻ địch phía trước tạo thành sát thương.

Nếu kẻ địch phá vỡ, sẽ tăng thêm trạng thái "Khuyết" và trạng thái "Hư" .

Thủ Khuyết (Cổ)

Giá Chiêu

Thế phòng ngự, lúc xuất chiêu thành công, thêm cho người công kích trạng thái "Khuyết" lúc dùng khinh công, tốn điểm khinh công, hiệu quả thêm 3 lớp.

Bão Tàn (Cổ)

Thực Chiêu

Chiêu thức xung phong, tay như cung, bao trọn đánh, đối với mục tiêu tạo thành sát thương.

Nếu mục tiêu nằm ở trạng thái "Hư", thì khiến nó định thân.

(Chiêu thức này lợi dụng tốc độ khinh công tiếp cận đối thủ)

Tróc Ảnh (Cổ)

Thực Chiêu

Phi Thân Vô Ảnh, Trảo Kình Thôi Tâm, gây ra  sát thương cho mục tiêu, tăng 1 tầng "Hư" cho mục tiêu.

Nếu ở dưới đất công kích mục tiêu trên không, sẽ đánh rơi mục tiêu tăng thêm sát thương.

Phê Hàng (Cổ)

Nộ Chiêu

Long đằng di chuyển, thần trảo giơ ra kéo mục tiêu đến gần, gây cho địch sát thương.