VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Kinh Tuyết Thích
Đồ thủ
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Kinh Tuyết Thích

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Là tuyệt kỹ võ học nổi danh, uy chấn khắp giang hồ. Hàn nguyệt chiếu tích tuyết, hoành phi toàn thích, gây ra sát thương.

Kĩ năng:

Vô Biên Sương Tuyết Ngạo Tuyết Kinh Hồn Phá Tuyết Nhi Lập Tuyết Vũ Phi Dương Tích Lệ Thành Tuyết Ngưng Tuyết Vi Băng Tuyết Hoa Phân Phi Tuyết Lĩnh Cuồng Phong
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Kỹ năng

Tuyết Lĩnh Cuồng Phong

Thực chiêu | Công kích đơn gần | Thời gian hồi 8s

Hàn nguyệt chiếu tích tuyết, sóc cuồng phong kính thả ai. Trầm thân tảo thích, hoành phi toàn thích, gây ra sát thương.
(Chiêu thức này có thể lợi dụng tốc độ khinh công tiếp cận đối thủ)

Tuyết Hoa Phân Phi

Thực chiêu | Công kích gần nhiều | Thời gian hồi 2s

Minh sanh khởi thu phong, trí tửu phi đông tuyết. Trắc thân hạ phách thối, tạo thành sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m; Và tăng “Tuyết Thương” cho mục tiêu chưa chống đỡ: Giảm 30% tốc độ di chuyển, duy trì 5s.

Ngưng Tuyết Vi Băng

Hư chiêu | Công kích gần nhiều | Thời gian hồi 2s

Giang nam giang bắc tuyết mạn mạn, diêu tri dịch thủy hàn. Thượng bộ toàn thân tước, tạo sát thương đối với mục tiêu trong phạm vi 5m. Phá mục tiêu đỡ đòn, có thể khiến 2 chân của mục tiêu đông cứng, trong 3s không thể di chuyển.

Tích Lệ Thành Tuyết

Thực chiêu | Công kích đơn gần | Thời gian hồi 8s

Loạn vân đê bạc mộ, cấp tuyết vũ hồi phong. Thượng bộ phẩu tâm, cuồng vũ triền suất, tạo thành sát thương cho mục tiêu. (Chiêu thức này có thể lợi dụng tốc độ nhanh của khinh công để tiếp cận đối thủ)

Tuyết Vũ Phi Dương

Thực chiêu | Công kích gần nhiều | Thời gian hồi 12s

Mộ tuyết trợ tiêu tiễu, ngọc trần tán lâm đường. Trắc thân liêu thích, tiến bộ toàn kích, gây ra sát thương đối với mục tiêu trong phạm vi 5m; Chiêu thức có thể đánh ngã mục tiêu chưa đỡ đòn.

Phá Tuyết Nhi Lập

Đỡ đòn | Đơn tăng ích | Thời gian hồi 1s

Hàn xuyên tiêu tích tuyết, đống phổ tiệm thông lưu. Bối thủ dương thích, thối bộ đề tất. Tăng trạng thái Phá Tuyết Nhi Lập cho mình. Sau khi đỡ đòn thành công bản thân nhận được 1 tầng trạng thái “Kiên Băng”: Lúc chưa đỡ đòn giảm 10% sát thương nhận được, mỗi lần bị công kích giảm 1 tầng, nhiều nhất có thể xếp chồng 6 tầng, trạng thái duy trì 10s.

(Xóa hiệu ứng đổi bộ võ học)

Ngạo Tuyết Kinh Hồn

Thực chiêu | Công kích xa nhiều | Thời gian hồi 15s

Sài môn văn khuyển phệ, phong tuyết dạ quy nhân. Sải bước công kích, nhấp chọn vùng phóng Kỳ Hàn Băng Thích, gây ra sát thương đối với mục tiêu trong phạm vi, và khiến nó tê cóng, rơi vào hôn mê 3s; Bản thân vào phạm vi Băng Thích có thể khiến Băng Thích Hàn Khí bám vào Song Kích, tăng 10% sát thương chiêu thức cho bộ võ học này, duy trì 10s.(Nếu bản thân không vào phạm vi Băng Thích, Băng Thích sẽ mất sau 10s.)

Vô Biên Sương Tuyết

Chiêu nộ khí | Công kích gần nhiều | Thời gian hồi 10s

Thiên lí trường giang thước băng phong, vạn lí long sơn phi tuyết phiêu. Sương tuyết mạn thiên phi vũ, đê thân thiểm kích, toàn vũ cuồng tước, lai hồi xuyên toa thích sát. Gây ra sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m và khiến kẻ địch tê cóng, rơi vào hôn mê. Trong quá trình thi triển chiêu thức không thể di chuyển và thuộc trạng thái Hoàng Bá Thể.