VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Khốn Thiên Đao Quyết
Đơn đao
Tấn công đơn thể
Giang hồ
Khốn Thiên Đao Quyết

Binh khí: Đơn đao

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Khả năng đánh kẻ địch trong phạm vi 8m khá dễ dàng, đồng thời liên trảm mục tiêu xung quanh tạo nhu sát thương. Trong khi xuất chiêu còn có thể thi triển khinh công.

Kĩ năng:

Khốn Thú Do Đấu Khốn Tâm Hành Lự Nội Ngoại Giao Khốn Thượng Hạ Giao Khốn Cẩm Khốn Phúc Xa Thiên Các Nhất Phương Thâu Thiên Hoán Nhật
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ Năng

Tên kỹ năng

Chiêu Thức

Đánh giá

Hiệu quả(tầng 1)

Khốn Thú Do Đấu

Thực chiêu

 

Khốn thú do đấu, ưu vị yết dã, trảm kích mục tiêu tạo (154~182) nhu sát thương.(Khí huyết bản thân càng thấp, kẻ địch nhận càng nhiều sát thương)

Khốn Tâm Hành Lự

Thực chiêu

 

Khốn do tâm, hành vu lực, nhi hậu tác, mau chóng xung kích mục tiêu tao (335~363) Nhu sát thương.

Nội Ngoại Giao Khốn

Giá Chiêu

 

Hữu hạ đa tội, thiên mệnh cực chi, khi đỡ đòn thành công.

Thêm cho người tấn công trạng thái “ Giao khốn (Giá)” Sát thương nội ngoại công giảm 3 %, duy trì 7s, có thể chồng 4 tầng.

Thượng Hạ Giao Khốn

Hư Chiêu

 

Thiên vô thực hình, địa chi thượng chí, tấn công kẻ địch phía trước tạo(150~178) nhu sát thương.

Khi phá phòng, sẽ thêm cho mục tiêu trạng thái “ Giao Khốn (Hư)”. Nội ngoại công phòng ngự giảm 12%, duy trì 7s.

Cẩm Khốn Phúc Xa

Thực chiêu

Thiên tả hoàn, xử kỳ trung giả thuận chi, phao sái đao khi, có thể tại kẻ địch duy trì đạn xạ.

Mục tiêu bị trúng đạo khi đạn xạ tạo sát thương, định thân 2s, phong chiêu 2s.( Đao khí đạn xạ giới hạn 4 lần)

Thiên Các Nhất Phương

Thực chiêu

  

Lương hữu viễn biệt ly, các tai thiên nhất phương chấn đao kình tạo cho kẻ địch xung quanh (215~243) nhu sát thương.

Chiêu thức có thể đánh kẻ địch trong phạm vi 8m bị đánh lui và định thân 2s. ( Hiệu quả đánh lui xem nhẹ đỡ đòn mục tiêu, trong 10s không thể liên tục đẩy lùi 1 mục tiêu)

Thâu Thiên Hoán Nhật

Nộ chiêu

 

Lai như lưu thủy thệ như phong, bất tri hà lai xứ chung, liên trảm mục tiêu xung quanh 8m tạo (532~560) nhu sát thương.

Đánh trúng kẻ địch, sẽ thêm trạng thái “Hoán Nhật” giảm tốc 50%, cấm khinh công duy trì 2s. Trong quá trình xuất chiêu, tự thân nhận được trạng thái “Thâu Thiên”. Miễn giảm 75% sát thương. ( Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng bá thể, qía trình xuất chiêu có thể thi triển khinh công)