VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Huyết Long Tà Phủ
Song đao
Tấn công đơn thể
Giang hồ
Huyết Long Tà Phủ

Binh khí: Song đao

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Vân quyết phong ngụy, mạc trắc biến hoa, hư trảm kẻ địch trước mặt tạo sát thương, không chớp mắt. Tự thân tồn tại trạng thái “Khung Thương Diệt”, tăng tầm đánh chiêu thức và có tỷ lệ đánh mê mục tiêu chuẩn xác.

Kĩ năng:

Nhất Phủ Trảm Phá Giang Hồ Đoạn Nhị Hợp Tung Hoành Thiên Địa Phân Tam Tam Bất Tận Càn Khôn Chuyển Tứ Phân Ngũ Liệt Phong Vân Biến Ngũ Nhạc Bài Sơn Kinh Thiên Thế Lục Đạo Vô Thường Khung Thương Diệt Thất Sát Cuồng Lãng Vạn Chúng Chu
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ Năng

Tên kỹ năng

Chiêu Thức   

Đánh giá

Hiệu quả(tầng 1)

 

 

Nhất Phủ Trảm Phá Giang Hồ Đoạn

Thực chiêu

  

Lý tại phương thốn, nghĩa tại chỉ xích, phủ kình tấn công mục tiêu tạo cương sát thương.

Tự thân tồn tại trạng thái “Khung Thương Diệt”: Tăng tầm đánh chiêu thức, và có tỷ lệ đánh mê mục tiêu. (Trang bị song phủ phát huy 100% uy lực chiêu thức, song đao chỉ phát huy 70% uy lực)

Nhị Hợp Tung Hoành Thiên Địa Phân

Thực chiêu

Thiên địa tuy thích, sài hổ tứ ngược, bổ vào mục tiêu tạo sát thương.

Tự thân tồn tại trạng thái “Khung Thương Diệt”: Tăng tầm đánh chiêu thức, và có tỷ lệ Đánh mê mục tiêu Đánh trúng mục tiêu chưa đỡ đòn, giảm 10% thời gian hồi khí của tất cả chiêu thức. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ) (Trang bị song phủ phát huy 100% uy lực chiêu thức, song đao chỉ phát huy 70% uy lực)

Tam Tam Bất Tận Càn Khôn Chuyển

Thực chiêu

 

Càn khôn lưỡng trung, hung ngoan nhiệm nhĩ, trảm sát mục tiêu tạo sát thương.

Tự thân tồn tại trạng “Khung Thương Diệt”: Tăng tầm đánh chiêu thức, và có tỷ lệ Đánh mê mục tiêu Đánh trúng mục tiêu chưa đỡ đòn, giảm 10% thời gian hồi khí của tất cả chiêu thức. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ) (Trang bị song phủ phát huy 100% uy lực chiêu thức, song đao chỉ phát huy 70% uy lực)

Tứ Phân Ngũ Liệt Phong Vân Biến

Hư chiêu

 

Vân quyết phong ngụy, mạc trắc biến hoa, hư trảm kẻ địch trước mặt tạo sát thương.

Khi phá đòn mục tiêu, sẽ Đánh ngã. Tự thân tồn tại trạng thái “Khung Thương Diệt”: Tăng tầm đánh chiêu thức, và có tỷ lệ Đánh mê mục tiêu. (Trang bị song phủ phát huy 100% uy lực chiêu thức, song đao chỉ phát huy 70% uy lực)

Ngũ Nhạc Bài Sơn Kinh Thiên Thế

Giá chiêu

  

Chúng sơn bất kiến trường, trắc lãm tự long cuồng, khi đỡ đòn thành công.

Tự thân nhận được trạng thái “Kinh Thiên Thế”: Quá trình xuất chiêu bộ võ miễn dịch hôn mê, phong chiêu, tước khí, mỗi lần tiêu hao 1 tầng, có thể chồng 5 tầng, duy trì 10s.

Lục Đạo Vô Thường Khung Thương Diệt

Khí Chiêu

 

Phẫu tâm thưởng đảm, khấp huyết chẩm qua, tự thân đi vào trạng thái “Khung Thương Diệt”

Trong 8s, tăng tầm đánh chiêu thức của bộ võ, và thêm hiệu quả Đánh mê Có tỷ lệ nhất định); Trong 8s, tất cả chiêu xung phong của bộ võ đánh trúng mục tiêu chưa đỡ đòn, giảm 10% thời gian hồi khí của tất cả chiêu thức.

Thất Sát Cuồng Lãng Vạn Chúng Chu

Nộ chiêu

 

Phục chu hất, phiền não vô, tu du quang thái, ba lãng kinh phí, liên trảm mục tiêu tạo  sát thương.

Tự thân tồn tại trạng thái “Khung Thương Diệt”: Tăng tầm đánh chiêu thức, và có tỷ lệ Đánh mê mục tiêu Đánh trúng mục tiêu chưa đỡ đòn, giảm 10% thời gian hồi khí của tất cả chiêu thức. (Trang bị song phủ phát huy 100% uy lực chiêu thức, song đao chỉ phát huy 70% uy lực)