VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Huyết Hải Ma Đao
Đơn đao
Tấn công đơn thể/Quần chiến
Cổ phổ
Huyết Hải Ma Đao

Binh khí: Đơn đao

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Quần chiến

Loại võ học: Cổ phổ

Giới thiệu:

Huyết Hải Ma Đao là bộ võ học dùng Ẩm Hận Thao Thiên và Ly Kinh Bạn Đạo thi triển khinh công tiếp cận địch, gây sát thương ngoại công. Ngoài ra, Phóng Hạ Đồ Đao là chiêu thức nộ chiêu, quá trình xuất chiêu là trạng thái Hồng Bá Thể, có thể dùng khinh công khi di chuyển.

Kĩ năng:

Nghiệt Hải Mang Mang Ẩm Hận Thao Thiên Ly Kinh Bạn Đạo Xá Thần Khí Phật Huyết Ma Tư Thiên Huyết Nhẫn Ma Tâm Hoành Hành Vô Kị Phóng Hạ Đồ Đao
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng

 Tên kỹ năng

Loại chiêu 

Đánh giá 

Hiệu quả-tầng 1 

Nghiệt Hải Mang Mang

Thực chiêu

Gây sát thương ngoại công Chiêu thức đánh trúng kẻ địch chưa đỡ đòn sẽ thêm trạng thái "Nghiệt" : Duy trì 10s sau khi chồng đền 3 tầng sẽ bạo phát rơi vào hôn mê 2s

Ẩm Hận Thao Thiên

Thực chiêu

Gây sát thương ngoại công. Chiêu thức này có thể dùng khinh công tiếp cận địch

Ly Kinh Bạn Đạo

Thực chiêu

Gây sát thương ngoại công. Chiêu thức này có thể dùng khinh công tiếp cận địch

Xá Thần Khí Phật

Thực chiêu

Gây sát thương ngoại công Khi đánh trúng kẻ địch, có thể kéo về chỗ mình mỗi đòn đều thêm cho địch trạng thái Nghiệt Quá trình xuất chiêu là hoàng bá thể

Huyết Ma Tư Thiên

Hư chiêu

Khi phá phòng: Thêm 2 tầng "Nghiệt", và trong 6s xuất chiêu sẽ bị phong chiêu 3s

Huyết Nhẫn Ma Tâm

Giá chiêu

Thêm cho người tấn công trạng thái "Huyết Nhẫn": Duy trì 8s, chồng đến 10 tầng sẽ bạo phát, định thân 2s (Khi kẻ địch có tồn tại trạng thái "Huyết Nhẫn", bị tấn công sẽ chồng thêm 1 tầng Huyết Nhẫn)

Hoành Hành Vô Kị

Khí chiêu

Khi dùng sẽ rơi vào trạng thái Hoành Hành Vô kị: Mỗi 2s thêm cho kẻ địch xung quanh trạng thái Nghiệt, duy trì 6s

Phóng Hạ Đồ Đao

Nộ Chiêu

Mỗi đòn thêm cho kẻ địch trạng thái Nghiệt (Xem nhẹ đỡ đòn) Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hồng Bá Thể, có thể dùng khinh công khi di chuyển