VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Huyết Đao Quyết
Đơn đao
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Huyết Đao Quyết

Binh khí: Đơn đao

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Đệ tử Huyết Đao Môn mỗi lần trở về môn phái, nếu là người dưỡng đao của môn phái sẽ vác một cỗ quan tài nhỏ, bên trong đặt một cục đá mài đao Huyết Phách, mỗi khi giết một người, tinh huyết đó chảy vào trong quan tài, hình thành âm tàn khí, mài đao có thể trở thành “Huyết Đao” khi chiến đấu có thể khiến kẻ khác khiếp sợ.

Kĩ năng:

Huyết Tế Huyết Sát Huyết Nhẫn Huyết Khấp Huyết Ẩm Huyết Tàn Huyết Dục
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Hiệu quả (tầng 1)

Huyết Dục

Dục huyết nhi chiến, binh liên họa kết, trảm kẻ địch phía trước tạo 1 đòn Ngoại công sát thương;Khi lượng khí huyết bản thân dưới 75%, công kích kèm hiệu quả Hấp Huyết, khí huyết bản thân càng thấp, lượng hấp huyết càng cao.

Huyết Tàn

Thân tàn xử uế, động nhi kiến ưu, đao khí tập kích kẻ địch tạo 1 đòn Ngoại công sát thương;Chiêu thức có thể đánh bay kẻ địch chưa chống đỡ.

Huyết Ẩm

Ẩm kỳ huyết, như kỳ mao, huyết trảm kẻ địch phía trước tạo 1 đòn Ngoại công sát thương;Khi phá đòn của địch, bản thân nhận 4 tầng trạng thái “Huyết Ẩm”: Khi thi triển chiêu thức tấn công bộ võ này sẽ kèm hiệu quả Hấp Huyết, sát thương mục tiêu sẽ xóa 1 tầng trạng thái.

Huyết Khấp

Ngưng vu mạch giả, huyết sáp bất lợi, chống đỡ thành công, bản thân rơi vào trạng thái Khấp Huyết: [Huyết Khấp] biến thành chiêu < [Huyết-Khấp]. Số lần chống đỡ càng nhiều, sát thương chiêu [Huyết-Ca] càng cao. Dưới trạng thái Khấp Huyết thành công chống đỡ trên 5 lần, [Huyết-Ca] công kích kèm hiệu quả Choáng.

Huyết Nhẫn

Liệt sĩ chi dũng, bạch nhận giao tiền, trảm mục tiêu tạo 3 đòn Ngoại công sát thương. Khi điểm sát khí ≥600, tạo 30% sát thương tiễn xạ cho kẻ địch xung quanh. (Chiêu này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận đối thủ)

Huyết Sát

Đạn bay trong chớp mắt, sát nhân hàng loạt, trảm mục tiêu tạo 2 đòn Ngoại công sát thương.Khi điểm sát khí ≥600, tạo 30% sát thương tiễn xạ cho kẻ địch xung quanh.(Chiêu này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận đối thủ)

Huyết Tế

Huyết tế thịnh khí, nhận kỳ tà giả, trảm kẻ địch xung quanh tạo 6 đòn Ngoại công sát thương;Lượng khí huyết bản thân càng thấp, sát thương chiêu thức càng cao; Khi lượng khí huyết bản thân dưới 50%, công kích kèm hiệu quả Choáng. (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể, trong quá trình xuất chiêu có thể thi triển khinh công)