VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Húc Nhật Kiếm Pháp
Đơn kiếm
Tấn công đơn thể/Khống chế
Giang hồ
Húc Nhật Kiếm Pháp

Binh khí: Đơn kiếm

Cự ly: Cận chiến & Tầm xa

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Khống chế

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Tật như điện, kiếm tật như hành. Xuyên địch ảo thân trảm, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng.

Kĩ năng:

Thương Nhật Tật Ảnh Khúc Quang Phá Canh Phần Vân Hồi Long Viêm Tịch Quy Dương
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá (sao)

Hiệu quả (tầng 1)

Thương Nhật

Hư Chiêu

Hình như ảnh, kiếm thức nan sát.

Khuyên kiếm khiêu trảm, kiếm ảnh xước xước, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước; Khi đánh phá đỡ đòn của kẻ địch, trong 5s giảm 5% tỉ lệ né của mục tiêu.

- Loại hình: Công Nhiều-Gần

- Hồi khí: 2s

- Cự li: 5m 

Tật Ảnh

 Thực chiêu

Tật như điện, kiếm tật như hành.

Xuyên địch ảo thân trảm, gây sát thương cho mục tiêu chọn trúng. (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

- Loại hình: Công Đơn-Gần

- Hồi khí: 6s

- Cự li: 3m

Khúc Quang

 Thực chiêu

Tiềm như quang, kiếm khía hoàn triền.

Thượng bộ hoành trảm, trảm ra một kiếm khí hình rắn hướng vào mục tiêu chọn trúng, gây cho mục tiêu sát thương.

- Loại hình: Công Đơn-Gần

- Hồi khí: 2s

- Cự li: 15m

Phá Canh

 Thực chiêu

Cuồng như phong, kiếm canh tụ lãng.

Triền thân lực trảm, gây sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh, và đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn.

- Loại hình: Công Nhiều-Gần

- Hồi khí: 15s

- Cự li: 5m

Phần Vân

 Đỡ đòn

Kiếm như vận, kiếm kình ám độ.

Kiếm quyết ám dẫn, khiến bản thân rơi vào trạng thái “Kiếm Vận”: Khi đỡ đòn tấn công của kẻ địch thành công, sẽ truyền vào cơ thể kẻ địch 1 đạo “Kiếm Vận” Chân Khí: “Kiếm Vận” có thể tiềm ẩn mai phục bên trong cơ thể kẻ địch 30 giây, sau khi cộng dồn đến 7 tầng, sẽ nổ khi hắn thi triển chiêu thức: Gây sát thương, và định thân 3 giây.

Tăng cấp có thể tăng sát thương nổ gây ra.

- Loại hình: Tăng ích đơn

- Hồi khí: 1s

- Cự li: 0m

Hồi Long

 Thực chiêu

Thần như phi, kiếm thế kinh thiên.

Thừa phong hạ trảm, gây sát thương cho mục tiêu. (Chiêu thức này chỉ tấn công mục tiêu trên không)

- Loại hình: Công Đơn-Xa

- Hồi khí: 15s

- Cự li: 20m

Viêm Tịch

 Khí Chiêu

Ý như hàn, kiếm ý băng phong.

Kiếm vũ phong hàn, khiến bản thân nhận được “Kiếm Hàn”: Trong 8 giây liên tục dùng “Kiếm Hàn Chân Khí” tập kích kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh, khiến hắn không thể dùng khinh công.

Nội ngoại công của bản thân chính xác được tăng cực đại.

- Loại hình: Tăng ích đơn

- Hồi khí: 15s

- Cự li: 0m

 

Quy Dương

 Nộ Chiêu  

Càn khôn chủ vị, côn luân kiếm xuất huyết uông dương, thiên lý trực khu hoàng hà hoàng.

Kiếm thần giáng thế, được thấy thần kỹ, gây sát thương cho kẻ địch trong 6m xung quanh, và đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn ; Khi xuất chiêu, tốn thêm Nộ Khí khiến bản tân nhận trạng thái “Kiếm Mang”: Tăng sát thương của chiêu thức bộ này, trạng thái duy trì 10 giây.
 - Kim Hoàng Kiếm Mang: Tăng 5% sát thương chiêu thức của bộ võ, tốn thêm 5 điểm Nộ Khí;
 - Thanh Lam Kiếm Mang: Tăng 10% sát thương chiêu thức của bộ võ, tốn thêm 10 điểm Nộ Khí;
 - Thương Bạch Kiếm Mang: Tăng 15% sát thương chiêu thức của bộ võ, tốn thêm 15 điểm Nộ Khí.
 (Khi xuất chiêu không thể di chuyển, là trạng thái Hoàng Bá Thể)

- Loại hình: Tăng ích đơn

- Hồi khí: 10s

- Cự li: 6m

- Nộ khí: 50