VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Hoa Sơn Kiếm Pháp
Đơn kiếm
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Hoa Sơn Kiếm Pháp

Binh khí: Đơn kiếm

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Hoa Sơn được xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Phái, kiếm pháp tinh diệu vô cùng.

Kĩ năng:

Vô Biên Lạc Mộc Thanh Sơn Ẩn Ẩn Kim Nhạn Hoành Không Thương Tùng Nghênh Khách 	 Bạch Hồng Quán Nhật Thiên Thân Đảo Huyền Hữu Phụng Lai Nghi Bạch Vân Xuất Tụ
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Kỹ năng

Bạch Vân Xuất Tụ

Thực chiêu | Cận đa công | Thời gian hồi 2s

Lưu thủy hạ than phi hữu ý, bạch vân xuất tụ bổn vô tâm. Tôn thân hiết bộ, huy kiếm hoành tước, gây sát thương cho địch phía trước mặt, có thể đánh bay kẻ địch đang ở trong trạng thái ngã . Chiêu thức bị né có thể dùng lại. (Sau khi đánh bay mục tiêu trong 10s không thể đánh bay nữa)

Hữu Phụng Lai Nghi

Thực chiêu | Cận đơn công | Thời gian hồi 6s

Tiêu thiều cửu thành, phụng hoàng lai nghi. Thoái công hạ bàn, đảo địa phẫu phúc,  gây sát thương cho mục tiêu.

 (Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận nhanh đối thủ)

Thiên Thân Đảo Huyền

Hư chiêu | Cận đa công | Thời gian hồi 2s

Thị thời vũ sơ tễ, huyền bộc thùy thiên thân. Ninh thân hiết bộ, kiếm kích hạ lộ, gây sát thương cho địch phía trước.

Khi  phá đỡ đòn của địch, có thể xóa thời gian hồi khí của các chiêu thức Bạch Hồng Quán Nhật, Kim Nhạn Hoành Không

Bạch Hồng Quán Nhật

Thực chiêu | Cận đơn công | Thời gian hồi 8s

Trường hồng quán nhật, hàn phong táp khởi. Thừa phong bối kiếm, kích địch vu không, gây sát thương cho mục tiêu.

(Chiêu thức này chỉ có thể tấn công mục tiêu trên không)

Thương Tùng Nghênh Khách

Giá chiêu |Đơn tăng ích| Thời gian hồi 10s

Bỉ hữu thương tùng, duy nghênh quân tử. Thượng bộ khảm cảnh, hồi thân bối thích, khiến bản thân rơi vào trạng thái “ Phản thủ vi công”: Khi ở trạng thái đỡ đòn mà bị địch công kích, có thể gỡ chiêu của địch và phản kích kẻ địch, trạng thái có thể duy trì 5s.

 (Phòng phản chiêu, có hiệu lực trong phạm vi 6m, vô hiệu với Bá Thể, có thể bị hư chiêu khắc chế. Tăng tầng chiêu thức có thể tăng sát thương phản kích) 

Kim Nhạn Hoành Không

Thực chiêu | Cận đa công | Thời gian hồi 10s

Kim yến hà xứ lai, hoành không minh thu thu. Hoàn thân huy kiếm, thuận thế đăng không, gây sát thương và đánh bay kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh.

Thanh Sơn Ẩn Ẩn

Khí chiêu |Đơn tăng ích| Thời gian hồi 15s

Thanh sơn ẩn ẩn thủy điều điều, thu tận giang nam thảo vị điêu. Thẩm địch độ thế, kiếm quyết ám dẫn. Khiến bản thân rơi vào trạng thái “Thanh sơn ẩn ẩn”: Né 100% chiêu thức của địch, và sau khi Né thành công phản kích địch, trạng thái có thể duy trì 2s.

 (Dùng chiêu thức xung phong không khóa có thể thoát khỏi trạng thái này trước)

(Tăng số tầng chiêu thức có thể tăng sát thương phản kích)

Vô Biên Lạc Mộc

Nộ khí chiêu | Cận đơn công| Thời gian hồi 10s

Vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ, bất tận trường giang cổn cổn lai. Ngự kiếm thoái địch, phi hoàn kiếm kích, gây sát thương cho mục tiêu; mỗi đòn sẽ thêm trạng thái “Lạc mộc” cho địch: Giảm 3% Nội Ngoại phòng, duy trì 8s, có thể thêm đến tầng 7.