VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Hồ Gia Đao Pháp
Đơn đao
Tấn công đơn thể
Giang hồ
Hồ Gia Đao Pháp

Binh khí: Đơn đao

Cự ly: Cận chiến & Tầm xa

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Đao pháp chiêu thức mới lạ, không phải tập trung dùng lực chống lực, xuất chiêu mang cảm giác chậm rãi nhưng ẩn chứa đạo lý âm dương, có âm có dương, có cương có nhu, mỗi đao đều tiềm tàng sức mạnh mãnh liệt.

Kĩ năng:

Vân Long Tam Hiện Triền Thân Trích Tâm Diều Tử Phiên Thân Tiến Bộ Liên Hoàn Bế Môn Thiết Phiến Uyên Ương Liên Hoàn Bát Phương Tàng Đao
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu quả (tầng 1)

 

Vân Long Tam Hiện

Thực Chiêu

Biến hóa khôn lường, tạo thành 1 đòn sát thương ngoại công với mục tiêu. Khi đánh trúng mục tiêu chưa đỡ đòn, bản thân thêm 3 tầng trạng thái "Hoãn Kình", trạng thái có thể xếp chồng 5 tầng, duy trì 15 giây.

 

Triền Thân Trích Tâm

Hư Chiêu

Dĩ khách phạm chủ, chiết đao đoạn hận, tạo thành 1 đòn sát thương ngoại công đối với kẻ địch trước mặt. Khi công phá đỡ đòn của kẻ địch thêm 3 tầng trạng thái "Hoãn Kình" cho bản thân.

 

Diều Tử Phiên Thân

Giá Chiêu

Tuyết mộng vị tỉnh, đao ý mung lung, khi đỡ đòn thành công, bản thân vào ý cảnh "Tinh Kỳ Diệu Đao" lần sau xuất chiêu nhận 1s trạng thái Hoàng Bá Thể, nội lực giảm một nửa, trạng thái duy trì trong thời gian ngắn.

(Hiệu quả ý cảnh chỉ hạn chế ở bộ chiêu thức thường) (Khi chưa vận hành đỡ đòn này, hư thực không thông, không thể thi triển Bế Môn Thiết Phiến)

 

Tiến Bộ Liên Hoàn

Thực Chiêu

Ỷ chủ bắt nạt khách, quấn đao tuyệt tình, tạo thành 3 đòn ngoại công sát thương cho mục tiêu. Khi đánh trúng mục tiêu chưa đỡ đòn dựa vào số tầng "Hoãn Kình" của bản thân mà thêm sát thương, mỗi chiêu xóa 1 tầng.

(Chiêu thức này lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

 

Bế Môn Thiết Phiến

Khí Chiêu

Trong hư có thực, trong thực có hư, hư thực hỗn loạn, thoắt hư thoắt thực: Chiêu thức Vân Long Tam Hiện biến thành hư chiêu tầm xa. Chiêu thức Uyên Ương Liên Hoàn biến thành hư chiêu xung phong. Chiêu thức Triền Thân Trích Tâm biến thành thực chiêu xung phong.

(Sau khi thi triển biến chiêu bất kỳ, hiệu quả thay đổi hư thực biến mất, biến chiêu và chiêu gốc dùng chung thời gian hồi khí)

 

Uyên Ương Liên Hoàn

Thực Chiêu

Non tơ thắng già, ném đao thúc hồn, tạo 3 đòn ngoại công sát thương cho mục tiêu; Khi đánh trúng mục tiêu chưa đỡ đòn dựa vào số tầng "Hoãn Kình" của bản thân mà thêm sát thương, mỗi chiêu xóa 1 tầng.

(Chiêu thức này lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

 

Bát Phương Tàng Đao

Nộ Chiêu

Đao và người hợp làm một, tạo 8 đòn ngoại công sát thương cho kẻ địch xung quanh. Nếu kẻ địch ở trạng thái không thể đỡ đòn thì mỗi đòn chiêu thức đều khiến địch hôn mê và không thể đỡ đòn 1.5s.

 Dựa vào số tầng "Hoãn Kình" của bản thân mà thêm sát thương, mỗi chiêu xóa 1 tầng.

(Khi xuất chiêu có thể tự do di chuyển, quá trình xuất chiêu ở trạng thái Hoàng Bá Thể)

 

Sau khi có trạng thái Tinh Kỳ Diệu Đao từ giá chiêu Diều Tử Phiên Thân , sử dụng hư chiêu Bế Môn Phiết Thiến  thì các kỹ năng sẽ thay đổi như sau:

 

Hình ảnh

Tên Kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu Quả

 

Vân Long Tam Hiện

Hư chiêu

Cương nhẫn nhu hòa, phá hư thực, tạo thành 1 đòn sát thương ngoại công với mục tiêu.

Khi phá đỡ đòn của mục tiêu:

Trong 5 giây mục tiêu không thể đỡ đòn; đồng thời bản thân thêm 3 tầng trạng thái "Hoãn Kình", thêm 1 tầng trạng thái “Tàng Đao": Giảm tốn 5 điểm nộ khí của Bát Phương Tàng Đao, trạng thái duy trì 10s, có thể chồng 5 tầng.

 

Triền Thân Trích Tâm

Thực chiêu

Trường lộ mạn mạn, đạp ca nhi hành, tạo thành 1 đòn ngoại công sát thương với mục tiêu;

Khi đánh trúng mục tiêu chưa đỡ đòn: bản thân thêm 3 tầng trạng thái "Hoãn Kình", trạng thái có thể xếp chồng 5 tầng, duy trì 15 giây.

(Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

 

Uyên Ương Liên Hoàn

Hư chiêu

Liên hoàn tiến bước, hăm dọa kẻ địch, tạo thành 3 đòn ngoại công sát thương cho mục tiêu.

Khi phá đỡ đòn của mục tiêu:

Trong 5s mục tiêu không thể đỡ đòn; Tăng thêm 1 tầng trạng thái “Tàng Đao" cho bản thân: Giảm tiêu hao 5 điểm nộ khí Bát Phương Tàng Đao, trạng thái duy trì 10s, có thể chồng 5 tầng; Căn cứ số tầng "Hoãn Kình" của bản thân mà thêm sát thương, mỗi chiêu xóa 1 tầng.

(Chiêu thức này lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)