VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Hàng Long Thập Bát Chưởng
Đồ thủ
Tấn công đơn thể/Quần chiến
Cổ phổ
Hàng Long Thập Bát Chưởng

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến & Tầm xa

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Quần chiến

Loại võ học: Cổ phổ

Giới thiệu:

Hàng Long Thập Bát Chưởng là tên một loại tuyệt kỹ võ công, là bộ chưởng pháp chí cương được lưu truyền giữa các đời bang chủ Cái Bang. Với những kỹ năng xuất thần nhập hóa như Đột Như Kỳ Lai, Long Chiến Vu Dã, Hồng Tiêm Vu Lục dễ dàng tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch.

Kĩ năng:

Kiến Long Tại Điền Hồng Tiệm Vu Lục Tiềm Long Vật Dụng Lợi Thiệp Đại Xuyên Đột Như Kỳ Lai Song Long Thủ Thủy Mật Vân Bất Vũ
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng Tên kỹ năng Loại chiêu Đánh giá Hiệu quả-tầng 1
Kiến Long Tại Điền Giá chiêu Quẻ Càn "Kinh Dịch" Tượng viết: Cửu Nhị: Kiến long tại điền, lợi kiến đại nhân. Khí hải bàn long, khi đỡ đòn thành công, có 50% xác suất xóa 6 trạng thái tăng ích của mục tiêu, và khiến mục tiêu trong 3s miễn dịch phần lớn trạng thái tăng ích, thời gian điều tức 30s.
Hồng Tiệm Vu Lục Thực chiêu   Quẻ Tiệm "Kinh Dịch" Tượng viết: Cửu Tam: Hồng tiệm vu lục, phu chinh bất phục, phụ dựng bất dục, hung; Lợi ngự khấu, tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu. Trong khi thi triển chiêu thức, bản thân không thể bị đánh bay, đánh ngã, đánh lùi. Khi xuất chiêu bản thân nhận trạng thái "Hàng Long Chi Lực": Tăng 15% bỏ qua giảm miễn sát thương ngoại công, 15% bỏ qua giảm miễn sát thương nội công, 15% bỏ qua đỡ đòn ngoại công, 15% bỏ qua hóa giải nội công, trạng thái duy trì 5s. (Có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ).
Tiềm Long Vật Dụng Hư chiêu   Quẻ Càn "Kinh Dịch" Tượng viết: Sơ Cửu: Tiềm long vật dụng, tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 20m trước mặt; khi phá phòng mục tiêu, sẽ đánh ngã.
Lợi Thiệp Đại Xuyên Thực chiêu Quẻ Nhu "Kinh Dịch" Nhu: hữu phù, quang hanh, trinh cát. Lợi thiệp đại xuyên, tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu. Trong khi thi triển chiêu thức, bản thân không thể bị đánh bay, đánh ngã, đánh lùi. Khi xuất chiêu bản thân nhận trạng thái "Hàng Long Chi Lực": Tăng 15% bỏ qua giảm miễn sát thương ngoại công, 15% bỏ qua giảm miễn sát thương nội công, 15% bỏ qua đỡ đòn ngoại công, 15% bỏ qua hóa giải nội công, trạng thái duy trì 5s. (Có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ).
Đột Như Kỳ Lai Thực chiêu   Quẻ Ly "Kinh Dịch" Tượng viết: Cửu Tứ: Đột như kỳ lai như, phần như, tử như, khí như. Bay người tung chưởng, xâm lược như hỏa. Dùng bước chân tốc độ nhanh xông về phía mục tiêu khiến địch hôn mê 3s, chưởng cuối cùng đánh lùi và tạo sát thương ngoại công.
Song Long Thủ Thủy Thực chiêu   Quẻ Tỉnh "Kinh Dịch" Tượng viết: Cửu Ngũ: Tỉnh liệt, hàn tuyền thực. Gây cho kẻ địch 20m phía trước sát thương ngoại công và gây định thân, duy trì 2s.
Mật Vân Bất Vũ Khí chiêu   Quẻ Tiểu Súc "Kinh Dịch" Tiểu Súc: Hanh. Mật vân bất vũ, tự ngã tây giao. Song chưởng vẽ tròn, quay vòng không dứt, tích tụ rồi bùng phát, thủ mà không đánh. Trong 7m xung quanh bản thân khí kình “Mật Vân Bất Vũ”, duy trì 12s. Khi bản thân bị kẻ địch trúng “Mật Vân Bất Vũ” công kích, sát thương phải chịu giảm 100%. (Khí kình chỉ có hiệu lực với người chơi).
Long Chiến Vu Dã Thực chiêu   Quẻ Khôn "Kinh Dịch" Thượng Lục: Long chiến vu dã, kỳ huyết huyền hoàng. Khiến địch trong 8m xung quanh rơi vào trạng thái hôn mê và tạo sát thương ngoại công. Đòn thứ 1 và đòn cuối chiêu thức bỏ qua đỡ đòn và đánh bay kẻ địch trong phạm vi. Khi xuất chiêu bản thân nhận trạng thái "Hàng Long Chi Lực": Tăng 15% bỏ qua giảm miễn sát thương ngoại công, 15% bỏ qua giảm miễn sát thương nội công, 15% bỏ qua đỡ đòn ngoại công, 15% bỏ qua hóa giải nội công, trạng thái duy trì 6s. (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hồng bá thể).
Thần Long Bài Vĩ Thực chiêu   Quẻ Lữ "Kinh Dịch" Lữ: Lữ hổ vĩ, bất hí nhân, hanh. Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m và đánh bay bỏ qua đỡ đòn. (Có thể thi triển trong trạng thái bị đánh đơ, đánh lùi, đánh ngã, đánh bay và hủy bỏ trạng thái tương ứng, quá trình xuất chiêu là trạng thái hoàng bá thể).