VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Hàng Long Chưởng Pháp
Đồ thủ
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Hàng Long Chưởng Pháp

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Bộ võ học đỉnh cao của Cái Bang, chủ yếu dùng lực tay để công kích, tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch.

Kĩ năng:

Song Long Xuất Hải Long Ảnh Tung Hoành Long Tiếu Cửu Thiên Chiến Long Tại Dả Giao Long Phiên Giang Phi Long Áp Đỉnh Long Đằng Ngũ Nhạc Cuồng Long Loạn Vũ
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu quả - tầng 1

 

Song Long Xuất Hải

Thực chiêu

Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 15m phía trước.

 

Long Ảnh Tung Hoành

Thực chiêu

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

 

Long Tiếu Cửu Thiên

Thực chiêu

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu trong phạm vi 5m và đánh ngã.

 

Chiến Long Tại Dã

Giá chiêu

Khiến bản thân đi vào trạng thái "Phản Thủ Vi Công": Ở trạng thái này khi bị tấn công, sẽ giải trừ chiêu thức và phản kích kẻ địch, duy trì 5s. (Chiêu thức phản công, phạm vi hiệu quả 6m, vô hiệu với bá thể, có thể bị hư chiêu khắc chế. Tăng số tầng chiêu thức, sẽ tăng sát thương phản kích)

 

Giao Long Phiên Giang

Hư chiêu

 

Tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước; khi phá phòng kẻ địch, sẽ thêm cho trạng thái "Giao Long Phiên Giang": Trong 5s bị chiêu thức bộ võ này tấn công sẽ bị đơ ngắn.

 

Phi Long Áp Đỉnh

Thực chiêu

 

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu trong phạm vi 5m đã chọn; khí kình chấn động, trong 3s duy trì tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi (Sát thương tăng theo uy lực cận thân), đòn cuối đánh ngã kẻ địch vẫn còn trong phạm vi khí kình.

 

Long Đằng Ngũ Nhạc

Khí chiêu

 

Khiến bản thân vào trạng thái “Long Đằng”, trong 8s thi triển chiêu thức bộ võ này tấn công, mỗi đòn tấn công trúng đều khiến mục tiêu bị cấm khinh công 1s, có thể chồng 5 tầng.0

 

Cuồng Long Loạn Vũ

Thực Chiêu

Phân thân hóa long, tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu