VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Địa Ngục Nhiếp Hồn Đao
Đơn đao
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Địa Ngục Nhiếp Hồn Đao

Binh khí: Đơn đao

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Huyết Đao Môn là phe tà trên giang hồ, thường độc hành trong giang hồ tìm kiếm đệ tử của các môn phái khác để tôi luyện sát tính, do đó giang hồ dường như coi Huyết Đao Môn là kẻ thù, chỉ có thiểu số môn phái vì cái lợi mà dụ dỗ họ, nhưng thường khó tránh khỏi cái chết an lành.

Kĩ năng:

A Tị Địa Ngục Hồn Lao Mộng Đoạn Phòng Tâm Nhiếp Hành Thiên Địa Tru Lục Nhiếp Uy Thiện Thế Quyết Ngục Đoạt Hình Hồn Phi Phách Đãng
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Hiệu quả (tầng 1)

Hồn Phi Phách Đãng

Hồn phách khứ chi, hà dĩ năng cửu, tạo 1 đòn Cương sát thương cho kẻ địch phía trước; Khi công kích kèm hiệu quả Hấp Huyết (25% sát thương).

Quyết Ngục Đoạt Hình

Tiến thiện thoái ác, thoái ác đoạn hình, tạo 2 đòn Cương sát thương cho mục tiêu; Khi công kích kèm hiệu quả Hấp Huyết (25% sát thương); Lần đầu đánh trúng mục tiêu, bản thân nhận 1 tầng trạng thái “Hồn”, mỗi tầng “Hồn” có thể hóa giải 50% sát thương. (Chiêu này có thể lợi dụng khinh công tiếp cận đối thủ)

 

Nhiếp Uy Thiện Thế

Nhiếp uy thiện thế, công đạo bất hành, khi chống đỡ thành công, bản thân nhận trạng thái “Uy”: Sát thương chiêu thức bộ võ này tăng 2%, có thể cộng dồn 2 tầng. (Kết thúc dùng chiêu hoặc khi bị đánh gãy hủy trạng thái “Uy”)

Thiên Địa Tru Lục

Xã tắc tương nguy, dục cật thiên tru, tạo 1 đòn Cương sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 15m;Khi phá đòn của địch: Định Thân 4s.

Phòng Tâm Nhiếp Hành

Mệnh thuấn nhiếp hành, dĩ quan thiên mệnh, bản thân rơi vào trạng thái Phòng Tâm Nhiếp Hành: Trong 12s, tăng toàn bộ hiệu quả chiêu Hấp Huyết bộ võ này đến giới hạn (55% sát thương); Trong 12s, diệt người chơi hồi phục 50% khí huyết và 50% nội lực bản thân tổn thất, nhận 3 tầng trạng thái “Hồn”, mỗi tầng “Hồn” có thể hóa giải 50% sát thương.

Hồn Lao Mộng Đoạn

Hồn lao mộng đoạn, như hữu sở thất, tạo 7 đòn Cương sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh;Khi sát thương mục tiêu kèm hiệu quả Hấp Huyết (50% sát thương), tối đa thi triển 7 lần;Khi sát thương mục tiêu xong, bản thân nhận 2 tầng trạng thái “Hồn”, mỗi tầng “Hồn” có thể hóa giải 50% sát thương.

A Tị Địa Ngục

A giả ngôn vô, tị giả ngôn gian, tạo 6 đòn Cương sát thương cho mục tiêu;Khi công kích kèm hiệu quả Hấp Huyết (25% sát thương);Lần đầu đánh trúng mục tiêu, bản thân nhận 2 tầng trạng thái “Hồn”,  mỗi tầng “Hồn” có thể hóa giải 50% sát thương.