VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ
Đồ thủ
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ

Binh khí: Đồ thủ

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Dương Cương

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Đại Từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ được sáng tạo khi tổ sư phái diễn giải thiền lý vô vi cho chúng đệ tử, nên các chiêu thức của bộ võ học này có hiệu ứng làm giảm đi nộ khí tích lũy, khiến đối phương không thể tung ra đòn nộ chiêu sát thủ. Bộ võ học lấy đồ thủ (quyền cước) làm vũ khí chính cũng được ca tụng là tiền thân của kỹ thuật “vừa đấm vừa xoa” nổi tiếng đương đại.

Kĩ năng:

Phiên Thủ Hàng Ma Nam Hải Lễ Phật Từ Bi Vi Hoài Tứ Tượng Hợp Nhất Phân Thân Hóa Ảnh Hư Hoài Nhược Cốc Thiên Thủ Phân Nguyên Kính Lí Quan Ảnh
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả

Phiên Thủ Hàng Ma

Hư chiêu

Tấn công mục tiêu trong phạm vi 5m, tạo sát thương ngoại công. Phá phòng thành công sẽ đánh ngã mục tiêu.

Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m

Nam Hải Lễ Phật

Thực chiêu

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ).

Cận - Đơn丨Thời gian hồi 6s丨Tầm đánh 3m

Từ Bi Vi Hoài

Thực chiêu

Tạo sát thương ngoại công cho mục tiêu trong phạm vi 5m. Nếu mục tiêu chưa đỡ đòn sẽ bị giảm 5 điểm nộ khí. Khi bản thân tồn tại trạng thái "Phật Ảnh", hiệu quả giảm nộ khí sẽ được nhân đôi.

Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m

Tứ Tượng Hợp Nhất

Thực chiêu

Có thể kéo mục tiêu chưa đỡ đòn đến bên cạnh và đánh ngã, tạo sát thương ngoại công. Khi bản thân tồn tại trạng thái "Phật Ảnh" sẽ tăng thêm 50% tỷ lệ chính xác.

Cận - Đơn丨Tgian hồi 8s丨Tầm đánh 15m

Phân Thân Hóa Ảnh

Khí chiêu

Kích phát nội lực tạo thành “Phật Ảnh” cho bản thân. Khi tồn tại trang thái này, sát thương bộ võ tăng 10%, miễn giảm sát thương tăng 10%, thi triển chiêu thức [Từ Bi Vi Hoài], [Tứ Tượng Hợp Nhất], [Thiên Thủ Phân Nguyên] sẽ có thể hiệu quả đặc biệt, tồn tại 5s.

Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 20s

Hư Hoài Nhược Cốc

Giá chiêu

Đỡ đòn thành công thêm cho kẻ địch trạng thái "Hư Hoài Nhược Cốc", có thể xếp chồng, sau khi chồng 10 tầng sẽ giải trừ trạng thái và giảm 5 điểm nộ khí của đối phương.

Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 1s

Thiên Thủ Phân Nguyên

Nộ chiêu

Thiên thủ tấn công mục tiêu tạo sát thương ngoại công, khi bản thân tồn tại trạng thái "Phật Ảnh", đòn cuối cùng sẽ đánh tan 1 nửa lượng nộ khí của mục tiêu chưa đỡ đòn.

Cận - Đơn丨Thời gian hồi 10s丨Tầm đánh 3m丨Nộ khí 50

Kính Lí Quan Ảnh

Thực chiêu

Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m. Khi nộ khí bản thân cao hơn mục tiêu, sẽ đánh lùi mục tiêu chưa đỡ đòn, và khiến không thể đỡ đòn trong 3s.

Cận - Đa丨Tgian hồi 10s丨Tầm đánh 5m