VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Cửu Cung Kiếm Pháp
Song kiếm
Tấn công đơn thể/Quần chiến
Giang hồ
Cửu Cung Kiếm Pháp

Binh khí: Song kiếm

Cự ly: Cận chiến & Tầm xa

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Quần chiến

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Tương truyền, tổ sư gia của “Cửu Cung Môn” vô cùng am hiểu đạo kỳ môn độn giáp, vô tình gặp được cuốn sách cũ nát “Hà Đồ Lạc Thư” thất truyền đã lâu trong giang hồ, lại có thuật hậu thiên bát quái nên đã sáng tạo ra “Cửu Cung Kiếm Pháp”.

Kĩ năng:

Cửu Tử Tà Bài Thượng Hạ Đối Địch Ngũ Cư Chính Trung Đới Cửu Lữ Nhất Lục Bát Vi Túc Nhị Tứ Vi Kiên Nhất Kiếm Cửu Thừa Cửu Kiếm Quy Nhất Cửu Cửu Hoàn Nguyên
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu quả (tầng 1)

 

Cửu Tử Tà Bài

Thực Chiêu

Tam kì lục nghi, chí lí cửu cung, vung kiếm gây 1 đòn sát thương với kẻ địch phía trước, thi triển chiêu thức xong, bản thân nhận 1 Kiếm Quang, nhiều nhất có thể tích trữ 9 Kiếm Quang.

 

Thượng Hạ Đối Địch

Thực Chiêu

Thượng hạ đối dịch, cửu tinh phản ngâm, bay đến tấn công mục tiêu gây 2 đòn sát thương.

(Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

 

Ngũ Cư Chính Trung

Hư Chiêu

Du tam tị ngũ, ngự kiếm kích hình, gây 1 đòn sát thương với kẻ địch phía trước, khi phá đỡ đòn của địch, nếu bản thân thuộc “Thiên Thời” hoặc “Địa Lợi”, sẽ nhận được trạng thái "Nhân Hòa": thi triển 5 lần chiêu thức bộ võ này sẽ không bị phong chiêu.

 

Đới Cửu Lữ Nhất

Giá Chiêu

Đới cửu lữ nhất, thông bội loạn nghịch, khi đỡ đòn thành công.

Bản thân thuộc “Thiên Thời”, sẽ nhận được trạng thái "Độn Giáp" tăng 50% sát thương, có thể chồng 5 tầng, bị công kích sẽ hủy 1 tầng.

Bản thân thuộc “Địa Lợi” sẽ nhận được trạng thái "Phục Ngâm" khi công kích tăng sát thương, có thể chồng 5 tầng, công kích hủy 1 tầng.

Nếu bản thân không thuộc Thiên Thời Địa Lợi, đỡ đòn nhận được 1 "Kiếm Quang" có thể chồng 9 tầng.

(Tăng công lực chiêu thức, trạng thái "Phục Ngâm" tăng sát thương)

 

Lục Bát Vi Túc

Thực Chiêu

Cửu Cung phùng giáp, Bát Môn phân minh, thi triển “Thiên Bàn Kiếm Trận”, khiến đối thủ định thân trong phạm vị 15m và tạo sát thương.

Trong “Thiên Bàn Kiếm Trận” bản thân và đội hữu nhận được “Thiên Thời” (Tăng 5% tốc độ di chuyển), đối thủ nhận “Thiên Khuyết”

(Thi triển khinh công tốn thêm 2 điểm khinh công, thi triển chiêu thức tốn thêm 5% nội lực), kiếm trận duy trì 10s.

(Chỉ tồn tại 1 kiếm trận)

 

Nhị Tứ Vi Kiên

Thực Chiêu

Trung vi cửu thiên, thần vi cửu địa, thi triển “Địa Bàn Kiếm Trận”, đánh ngã đối thủ trong phạm vi 15m và tạo sát thương.

Trong “Địa Bàn Kiếm Trận” bản thân và đội hữu nhận “Địa Lợi” (Tăng 5% điểm bạo kích, tăng 5% điểm chính xác), đối thủ nhận “Địa Liệt” (Giảm 5% ngoại công phòng ngự), kiếm trận có thể duy trì 10s.

(Chỉ tồn tại 1 kiếm trận)

 

Nhất Kiếm Cửu Thừa

Thực Chiêu

Lục giáp quy nguyên, tam kì cùng lí, gây 1 đòn sát thương với đối thủ trong phạm vi đã chọn. Nếu bản thân thuộc “Thiên Thời”, sẽ khiến mục tiêu "Thần Hồn Điên Đảo" rối loạn, duy trì 3s, có thể thi triển 2 lần, cách nhau 2s.

Nếu bản thân thuộc “Địa Lợi”, thì khi thi triển chiêu thức này, trực tiếp biến chiêu thành Cửu Cung Bát Phong.

 

Cửu Kiếm Quy Nhất

Thực Chiêu

Cửu kiếm quy nhất, phát ra ánh sáng, truy kích mục tiêu gây 1 đòn  sát thương,căn cứ vào số lượng “Kiếm Quang" thêm sát thương, sau đó xóa hết "Kiếm Quang".Nếu bản thân thuộc “Thiên Thời”, sẽ khiến mục tiêu "Can Đảm Câu Liệt" không ngừng mất khí huyết, duy trì 5s.

Nếu bản thân thuộc Địa Lợi, sẽ khiến mục tiêu choáng 3s.

 

Cửu Cửu Hoàn Nguyên

Nộ Chiêu

Âm dương thuận nghịch, trục hành cửu cung, vũ bộ khoản khoản, tử sinh kiếm trảm, gây 5 đòn sát thương với đối thủ trong phạm vi trảm kích.

Nếu bản thân thuộc “Thiên Thời” hoặc “Địa Lợi, sát thương trảm kích ngày càng cao.

(Tấn công thêm trạng thái đơ, xuất chiêu ở trạng thái Hồng Bá Thể, có thể bị tấn công)