VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết
Song thích
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết

Binh khí: Song thích

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết là võ học tuy lấy song hoàn làm vũ khí, nhưng điểm chí mạng lại đến từ các loại Cổ dấu trong tay áo người dùng. Mỗi khi đối chiến, Cổ độc sẽ tìm thời cơ thâm nhập vào kinh mạch đối thủ, gây ra hàng loạt các hiệu ứng giảm ích, khống chế khác nhau như cấm khinh công, giảm khí huyết,... May thay, các cao thủ Cửu Âm có công lực thâm hậu có thể luyện hóa Cổ sau vài giây bị dính.

Kĩ năng:

Chiến Cổ Thác Nguyệt Ẩn Cổ Già Nguyệt Độc Cổ Táng Nguyệt Tâm Cổ Truy Nguyệt Tâm Cổ Truy Nguyệt (biến chiêu) Tình Cổ Đảo Nguyệt Tình Cổ Đảo Nguyệt (biến chiêu) Tình Cổ Đảo Nguyệt (biến chiêu) Linh Cổ Kiến Nguyệt Bách Cổ Phá Nguyệt
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng Tên kỹ năng Loại chiêu Hiệu quả
Chiến Cổ Thác Nguyệt Thực chiêu

Tạo sát thương cho mục tiêu đã chọn. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận)

Cận - Đơn丨Thời gian hồi 6s丨Tầm đánh 3m

  Ẩn Cổ Già Nguyệt Hư chiêu

Tạo sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước, khi phá phòng thành công, sẽ thêm trạng thái “Ẩn Cổ” cho mục tiêu: Trong 5s không thể đỡ đòn, nếu bị tấn công 5 lần sẽ té ngã.

Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m

Độc Cổ Táng Nguyệt Thực chiêu

Tạo sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước, và thêm cho kẻ địch chưa đỡ đòn trạng thái “Vạn Độc Cổ”: Duy trì mất khí huyết, Duy trì 5s.

Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m

  Tâm Cổ Truy Nguyệt Giá chiêu

Khiến bản thân đi vào trạng thái “Tâm Cổ Truy Nguyệt”: Khi đỡ đòn thành công, có thể đưa “Liên Tâm Cổ” vào người mục tiêu và điều khiển nó tương hỗ với “Liên Tâm Cổ” trong người mình, cướp chân khí của địch, hóa thành “Liên Tâm Chân Khí”, duy trì 12s, xếp chồng 3 tầng xong nhận trạng thái “Tràn Chân Khí”, duy trì 5s: Cấm khinh công kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh; có thể đưa chân khí về lại người kẻ địch, đẩy lùi mục tiêu chưa đỡ đòn 1 khoảng nhỏ, khiến trong 3s không thể đỡ đòn hay xuất chiêu.

Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 1s.

Tâm Cổ Truy Nguyệt (biến chiêu) Thực chiêu

Đưa chân khí về lại người kẻ địch, đẩy lùi mục tiêu chưa đỡ đòn 1 khoảng nhỏ, khiến trong 3s không thể đỡ đòn hay xuất chiêu.

Xa - Đơn丨Thời gian hồi 1s丨Tầm đánh 15m.

Tình Cổ Đảo Nguyệt Thực chiêu

Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 8m, và khiến mục tiêu chưa đỡ đòn bị đơ 1s. Chiêu thức này có thể thi triển liên tục 3 lần, lần thứ 2 sẽ đánh ngã kẻ địch chưa đỡ đòn, lần thứ 3 sẽ đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn (Chiêu thức không thể thi triển trên không).

Cận - Đa丨Thời gian hồi 15s丨Tầm đánh 8m

Tình Cổ Đảo Nguyệt (biến chiêu) Thực chiêu

Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 8m, và khiến mục tiêu chưa đỡ đòn bị đánh ngã (Chiêu thức không thể thi triển trên không).

Cận - Đa丨Thời gian hồi 15s丨Tầm đánh 8m

Tình Cổ Đảo Nguyệt (biến chiêu) Thực chiêu

Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 8m, và khiến mục tiêu chưa đỡ đòn bị đánh bay (Chiêu thức không thể thi triển trên không).

Cận - Đa丨Thời gian hồi 15s丨Tầm đánh 8m

Linh Cổ Kiến Nguyệt Thực chiêu

Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, đánh trúng kẻ địch chưa đỡ đòn sẽ thêm trạng thái “Linh Cổ Phệ Thể”: Giảm 10% tốc độ di chuyển và né tránh, duy trì 5s, có thể chồng 5 tầng. Khi thi triển chiêu thức có thể di chuyển, quá trình xuất chiêu là trạng thái hoàng bá thể.

Cận - Đa丨Thời gian hồi 15s丨Tầm đánh 5m

Bách Cổ Phá Nguyệt Nộ chiêu

Tạo sát thương cho mục tiêu đã chọn.

Cận - Đơn丨Thời gian hồi 10s丨Tầm đánh 3m