VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Bích Hải Triều Sinh Khúc
Đơn kiếm
Tấn công đơn thể/Quần chiến
Thế lực
Bích Hải Triều Sinh Khúc

Binh khí: Đơn kiếm

Cự ly: Cận chiến & Tầm xa

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Quần chiến

Loại võ học: Thế lực

Giới thiệu:

Bích Hải Triều Sinh Khúc được phân thành 9 đoạn: Hạo Miễu Bích Hải, Ám Toan Tuyệt Lưu, Hung Dũng Hồng Đào, Bạch Lãng Liên Phong, Phong Tiếu Vân Phi, Quần Ma Lộng Triều, Băng Sơn Dung Thủy, Thủy Nhược Kính Bình, Nhiệt Hải Như Phật.
“Người có thể ngăn chặn được triều khúc này ngoài người có nội lực thâm hậu ra thì chắc hẳn là người không hề có tà niệm!"

Kĩ năng:

Hạo Miễu Bích Hải Ám Toan Tuyệt Lưu Hung Dũng Hồng Đào Bạch Lãng Liên Phong Phong Tiếu Vân Phi Quần Ma Lộng Triều Băng Sơn Dung Thủy Thủy Nhược Kính Bình
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Hình ảnh 

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Đánh giá

Hiệu quả (tầng 1)

 

Hạo Miễu Bích Hải

Thực Chiêu

Khúc Bích Hải lúc trầm lúc bổng, thêm âm luật "Vũ" tiếng tiêu gây 4 đòn sát thương cho địch xung quanh. Mỗi đòn thêm 1 tầng "Hạo Miễu" cho địch duy trì 15s. Nếu trên người mục tiêu xếp chồng trạng thái "Hạo Miễu" đến 6 tầng thì mục tiêu chịu nội thương.

(Khi xuất chiêu tự do di chuyển, trạng thái xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể, sát thương nội thương chỉ hiệu lực với người chơi và tính theo điểm thuộc tính bản thân mục tiêu)

Đeo Tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đeo đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực.

 

Ám Toan Tuyệt Lưu

Thực Chiêu

 Hoa đào bay, liều lung lay, thêm vào âm luật "Chủy" tiếng tiêu gây 1 đòn sát thương cho địch xung quanh, khiến mục tiêu định thân 3s.  Đeo Tiêu phút huy 100% uy lực chiêu thức, đeo đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực.

 

Hung Dũng Hồng Đào

Nộ Chiêu

Hoa đào bay xót thương chuyện xưa, nhạc tận biển xanh văng vẳng. Tiếng Tiêu gây sát thương cho địch nhân xung quanh, khiến kẻ địch trong vòng 8m mê thần, bắt đầu khiêu vũ. Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể.

(Trong khi mê mẩn, dù ngoại lực tác động cũng không thể ngừng múa)

Đeo Tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đeo đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực.

 

Bạch Lãng Liên Phong

Thực Chiêu

 Sóng dâng ngút trời, nhạc làm lu mờ nhật nguyệt, thêm vào âm luật "Thương", đâm vào hậu tâm mục tiêu gây 1 đòn sát thương cho kẻ đó.

- Nếu trên người mục tiêu có trạng thái "Hạo Miễu" thì tấn công kèm thêm sát thương.

- Nếu mục tiêu đã bị phá phòng, tấn công khiến mục tiêu định thân 3s.

(Chiêu này có thể lợi dụng khinh công nhanh tiếp cận đối thủ).

 Đeo Tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đeo đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực.

 

Phong Tiếu Vân Phi

Giá Chiêu

Đàn lên 1 khúc, sóng gió nổi dậy, thêm cho bản thân trạng thái "Phong Tiếu Vân Phi".

- Khi đỡ đòn thành công, bản thân nhận được trạng thái "Phong Phi"

(di tốc tăng 5%, có thể chồng 10 tầng, duy trì 15s).

 

Quần Ma Lộng Triều

Hư Chiêu

Triều dâng kinh trời, triều hạ quỷ khóc, thêm vào âm luật "Giác". Tiếng Tiêu nghiêm nghị gây 1 đòn sát thương cho địch trong vòng 8m.

Đeo Tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đeo đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực.

 

Băng Sơn Dung Thủy

Thực Chiêu

 Tiếng Tiêu chưa thuần thục, triều khúc mạnh mẽ, thêm âm luật "Cung", thổi nốt nhạc tấn công mục tiêu gây 2 đòn sát thương.

- Mỗi đòn thêm cho địch 1 tầng trạng thái "Hạo Miễu", duy trì 15s.

- Nếu trên người mục tiêu trạng thái "Hạo Miễu" tăng đến 6 tầng thì mục tiêu chịu nội thương.

(Sát thương nội thương chỉ hiệu lực với người chơi và tính theo điểm thuộc tính bản thân mục tiêu).

Đeo Tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đeo đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực.

 

Thủy Nhược Kính Bình

Khí Chiêu

Nhạc xuất uy dũng, yêu ma kinh hồn, thêm cho bản thân trạng thái "Thủy Nhược Kính Bình", duy trì hồi phục bản thân và đội hữu xung quanh, duy trì 5s.

- Nếu âm luật là "Cung-Cung-Cung" thì chiêu thức kèm hiệu quả tích lực gây sát thương cho mục tiêu.

- Nếu âm luật là "Chủy-Vũ-Thương" thì chiêu thức kèm hiệu quả gây sát thương cho mục tiêu xung quanh, quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể.

- Nếu âm luật là "Giác-Thương-Vũ" thì chiêu thức kèm hiệu quả gây sát thương cho mục tiêu, chiêu thức lợi dụng khinh công nhanh tiếp cận đối thủ.