VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Bát Quái Đao
Đơn đao
Tấn công đơn thể
Giang hồ
Bát Quái Đao

Binh khí: Đơn đao

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Giang hồ

Giới thiệu:

Bát Quái Đao là bộ kỹ năng dùng đao pháp tạo sát thương dương lên mục tiêu. Dùng kỹ năng Chấn Lôi, Li Hỏa tạo sát thương âm và dùng khinh công đối vs hai kỹ năng này để tiếp cận địch.

Kĩ năng:

Càn Thiên Khôn Địa Tốn Phong Chấn Lôi Khảm Thủy Li Hỏa Đoài Trạch Cấn Sơn
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loạichiêu

Đánh giá

Hiệu quả (tầng 1)

Càn Thiên

Nộ Chiêu

Gây sát thương Dương lên mục tiêu. Nếu mục tiêu tồn tại trạng thái "Trạch":thêm một trong số các trạng thái "Phong", "Lôi", "Hỏa", "Trạch". Có 20% tỉ lệ nhận toàn bộ các trạng thái. Khi xuất chiêu, bản thân nhận trạng thái "Thiên": Khiến quá trình xuất chiêu "Đoài Trạch" trở thành trạng thái Hoàng Bá Thể, kèm hôn mê, khiến tầm bắn của các chiêu thức như "Khảm Thủy", Chấn Lôi, Li Hỏa, Tốn Phong tăng 2m

Khôn Địa

Khí chiêu

Khôn Vi Địa, Khôn dĩ tàng chi, thêm trạng thái "Địa": Miễn dịch một số lần đánh bay, đánh ngã hoặc đẩy lùi, sau miễn dịch sẽ xóa hiệu quả này Duy trì 7s, kết thúc trạng thái, bản thân tồn tại hiệu quả "Sơn" sẽ hồi phục về trạng thái gốc.

Tốn Phong

Thực Chiêu

Gây sát thương Dương lên mục tiêu. Thêm trạng thái "Phong" cho mục tiêu Khi bản thân tồn tại trạng thái "Thủy" : chiêu thức có thể đánh ngã mục tiêu không trong trạng thái chống đỡ

Chấn Lôi

Thực Chiêu

Gây sát thương Âm và thêm trạng thái "Lôi" lên mục tiêu. Nếu mục tiêu đồng thời tồn tại trạng thái "Hỏa" và "Lôi" thì sẽ tạo thêm sát thương. (Chiêu này có thể dùng khinh công tiếp cận địch)

Khảm Thủy

Hư Chiêu

Gây sát thương Dương lên mục tiêu. Khi phá phòng thành công : Bản thân thêm trạng thái "Thủy", nếu mục tiêu tồn tại trạng thái "Phong" thì sẽ khiến mục tiêu hôn mê 2s

Li Hỏa

Thực chiêu

Gây sát thương Âm lên mục tiêu. Thêm trạng thái " Hỏa" Nếu mục tiêu tồn tại đồng thời trạng thái "Hỏa" và "Lôi" thì sẽ tạo thêm sát thương (Chiêu này có thể dùng khinh công tiếp cận địch)

Đoài Trạch

Thực chiêu

Gây sát thương Dương lên mục tiêu trong phạm vi 8m. Thêm trạng thái "Trạch" : Giảm tốc, cấm khinh công trong 8s Khi bản thân tồn tại trạng thái "Thiên": Quá trình xuất chiêu trở thành Hoàng Bá Thể, khiến chiêu thức kèm hiệu quả hôn mê (duy trì 2s)

Cấn Sơn

Giá chiêu

Chống đỡ thành công, thêm trạng thái "Sơn" cho bản thân: Tăng 20% phòng ngự ngoại công trong 8s