VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Bát Môn Kim Tỏa
Song đao
Tấn công đơn thể/Quần chiến
Môn Phái
Bát Môn Kim Tỏa

Binh khí: Song đao

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Thái Cực

Đặc tính: Tấn công đơn thể/Quần chiến

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Loại võ học sử dụng song đao của Cực Lạc Cốc với kỹ năng Sinh Nhục Khô Cốt hồi phục tụ huyết và khiến quá trình xuất chiêu của chiêu thức Khai Thiên Tịch Địa lên trạng thái Hoàng bá thể, dễ dàng tạo sát thương cương cho mục tiêu phía trước.

Kĩ năng:

Khai Thiên Tịch Địa Khai Thiên Tịch Địa 2 Thương Cung Chi Điểu Kinh Hồng Diễm Ảnh Hưu Binh Bãi Chiến Đỗ Tệ Thanh Nguyên Cảnh Công Cầu Vũ Sinh Nhục Khô Cốt Tử Vô Táng Sở
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng Tên kỹ năng Loại chiêu Đánh giá Hiệu quả-tầng 1
Khai Thiên Tịch Địa Thực chiêu

Đối với kẻ địch trong phạm vi 8m (Nhiều nhất 5 mục tiêu) tạo sát thương cương; đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn. Nếu bản thân tồn tại “Sinh Nhục Khô Cốt”, quá trình xuất chiêu là Hoàng bá thể.

Chiêu thức nếu đánh trúng, trong 5s có thể tiếp tục thi triển.

Khai Thiên Tịch Địa (Thi triển lần nữa)  Thực chiêu   Đối với kẻ địch trong phạm vi 8m (Nhiều nhất 5 mục tiêu) tạo sát thương cương; và thêm cho kẻ địch chưa đỡ đòn trạng thái “Âm Trọc”: Phong chiêu, không thể đỡ đòn, duy trì 3s. Nếu bản thân tồn tại “Sinh Nhục Khô Cốt”, quá trình xuất chiêu là Hoàng bá thể và đánh trúng mục tiêu sẽ hồi phục 10% tụ huyết.
Thương Cung Chi Điểu Thực chiêu   Xuất đao khí tới khu vực chỉ định, khiến mục tiêu trong bán kính 5m đã chọn chịu sát thương cương, và bị đánh ngã.
Kinh Hồng Diễm Ảnh Giá chiêu   Đỡ đòn thành công thêm cho bản thân trạng thái "Kinh Hồng": Sát thương bộ võ tăng 1%. Mỗi đòn tiêu hao 1 tầng, có thể chồng 5 tầng. Duy trì 10s.
Hưu Binh Bãi Chiến Thực chiêu   Tạo sát thương Cương cho kẻ địch phía trước. Mỗi lần đánh trúng mục tiêu (Người chơi) có thể giảm 1s thời gian hồi khí của [Thương Cung Chi Điểu].
Đỗ Tệ Thanh Nguyên Thực chiêu   Tạo sát thương Cương cho mục tiêu  (Có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ).
Cảnh Công Cầu Vũ Hư chiêu   Tạo sát thương Cương cho mục tiêu phía trước. Phá phòng thành công khiến mục tiêu không thể dùng khinh công trong 3s.
Sinh Nhục Khô Cốt Khí chiêu   Thêm cho bản thân trạng thái Sinh Nhục Khô Cốt, hồi phục tụ huyết (Chịu ảnh hưởng của uy lực nội công); và khiến quá trình xuất chiêu của chiêu thức [Khai Thiên Tịch Địa] là trạng thái Hoàng bá thể.
Tử Vô Táng Sở Thực chiêu   Liên hoàn trảm, tạo sát thương Cương cho mục tiêu.