VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Ẩn Không Nhẫn
Đoản kiếm
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Ẩn Không Nhẫn

Binh khí: Đoản kiếm

Cự ly: Cận chiến

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Ẫn Không Nhẫn là bộ võ học của phái Đường Môn. Dùng đoản kiếm để tấn công mục tiêu, tạo sát thương và đánh bay kẻ địch mang trạng thái "Hư Không".

Kĩ năng:

Kinh Hồng Nhất Sáp Toàn Vũ Hư Không Cuồng Phong Giảo Vân Quỷ Khốc Thần Hào Phiên Hồn Phúc Vũ Phong Thanh Hạc Lệ Khoáng Dã Kinh Lôi Ẩn Không Luân Hồi
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng Tên kỹ năng Loại chiêu Đánh giá Hiệu quả-tầng 1
Kinh Hồng Nhất Sáp Thực chiêu Tạo sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước; đánh trúng kẻ địch sẽ lấy đi 10% tỷ lệ né, hiệu quả này duy trì 12s.
Toàn Vũ Hư Không Hư chiêu   Tạo sát thương cho kẻ địch trước mặt, nếu phá phòng thành công sẽ thêm trạng thái “Hư Không”, duy trì 5s; chiêu thức [Quỷ Khốc Thần Hào] có thể đánh bay kẻ địch mang trạng thái “Hư Không”.
Cuồng Phong Giảo Vân Thực chiêu   Tạo sát thương cho mục tiêu. (Có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ)
Quỷ Khốc Thần Hào Thực chiêu   Ám khí nổ gây sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, sau khi nổ xuất hiện khói độc “Quỷ Khốc Thần Hào”. Bản thân đứng trong khói sẽ miễn dịch cấm khinh công, hỗn loạn phím, phong chiêu, giảm tốc; khói độc sẽ duy trì ảnh hưởng kẻ địch trong phạm vi; Quỷ Khốc: Cấm khinh công, phím rối loạn; Thần Hào: Tạo sát thương duy trì, và mỗi giây nhận 25% giảm tốc.
Phiên Hồn Phúc Vũ Nộ chiêu   Tạo sát thương cho mục tiêu.

Phong Thanh Hạc Lệ Giá chiêu   Bản thân đi vào trạng thái "Phong Thanh Hạc Lệ": Khi đỡ đòn thành công có thể phóng ra độc “Quỷ Khốc Thần Hào”, hồi khí 48s. Bản thân đứng trong khói sẽ miễn dịch cấm khinh công, hỗn loạn phím, phong chiêu, giảm tốc; khói độc sẽ duy trì ảnh hưởng kẻ địch trong phạm vi; Quỷ Khốc: Cấm khinh công, phím rối loạn; Thần Hào: Tạo sát thương duy trì, và mỗi giây nhận 25% giảm tốc.
Khoáng Dã Kinh Lôi Thực chiêu   Tấn công chớp nhoáng, di chuyển đến sau lưng mục tiêu, tạo sát thương và gây 1s.
Ẩn Không Luân Hồi Khí chiêu   Phóng ám khí độc môn “Luân Hồi Nhẫn”, sau khi bay 15m sẽ tự động trở về; trong quá trình bay có thể đánh bay kẻ địch đụng phải, và tạo 138 điểm sát thương ngoại công (Tăng theo uy lực cận thân).