VÕ HỌC
SKILLS
VÕ HỌC Nội công
Âm Dương Đại Bi Phú
Đơn kiếm
Tấn công đơn thể
Môn Phái
Âm Dương Đại Bi Phú

Binh khí: Đơn kiếm

Cự ly: Cận chiến & Tầm xa

Thuộc tính: Âm Nhu

Đặc tính: Tấn công đơn thể

Loại võ học: Môn Phái

Giới thiệu:

Âm Dương Đại Bi Phú là loại võ công mà Quân tử đường dùng để tạo sát thương âm cho kẻ địch, khiến mục tiêu giảm tốc độ và có thể đánh rơi mục tiêu trên không với kỹ năng Thập Niên Sinh Tử Lưỡng Mang Mang.

Kĩ năng:

Thập Niên Sinh Tử Lưỡng Mang Mang Đa Tình Tự Cổ Thương Ly Biệt Ngọc Tiêu Chi Thượng Ngũ Âm Hàn Cử Bối Tiêu Sầu Sầu Cánh Sầu Thiên Trường Lộ Viễn Hồn Phi Khổ Minh Nguyệt Bất Am Ly Hận Khổ Mộng Hồn Bất Đáo Quan Sơn Nan Dữ Nhĩ Đồng Tiêu Vạn Cổ Sầu Thùy Năng Lãm Kính Khán Sầu Phát
Ảnh/Clip giới thiệu

Chi tiết

Kỹ năng Tên kỹ năng Loại chiêu Đánh giá Hiệu quả-tầng 1
Thập Niên Sinh Tử Lưỡng Mang Mang Thực chiêu Tạo sát thương Âm cho kẻ địch trong phạm vi 15m phía trước, và thêm trạng thái “Mang Nhiễn", khiến mục tiêu giảm tốc. Khi bản thân tồn tại “Cung”, chiêu thức có thể đánh rơi mục tiêu trên không. (Trang bị tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực).
Đa Tình Tự Cổ Thương Ly Biệt Hư chiêu Tạo sát thương Âm cho mục tiêu trong phạm vi 5m, khi phá phòng thành công, giảm 12% nội phòng của mục tiêu, duy trì 5s. Khi bản thân tồn tại “Thương”, còn giảm 10% tỷ lệ né của mục tiêu, duy trì 5s. (Trang bị tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực).
Ngọc Tiêu Chi Thượng Ngũ Âm Hàn Khí chiêu Xuất chiêu xong thêm trạng thái “Tiêu Âm”, trong 12s ngẫu nhiên nhận được 5 loại âm điệu “Cung” “Thương” “Giác” “Trưng” “Vũ”, đồng thời xóa 1 lần hạn chế di chuyển.
Cử Bối Tiêu Sầu Sầu Cánh Sầu Giá chiêu Đỡ đòn có 22% tỷ lệ thêm cho mục tiêu trạng thái "Tiêu Âm", trạng thái có thể chồng 9 tầng sau biến thành trạng thái “Tiêu Âm Túy”.
Thiên Trường Lộ Viễn Hồn Phi Khổ Thực chiêu Thổi tiêu thi triển “Âm Luật Trận” tạo sát thương Âm cho mục tiêu trong 8m xung quanh, thêm cho mục tiêu trạng thái “Tiêu Âm Túy”, khiến bị cấm khinh công 3s. Khi bản thân tồn tại “Giác”, kéo dài thêm 2s cấm khinh công.
Minh Nguyệt Bất Am Ly Hận Khổ Thực chiêu Tạo sát thương âm cho kẻ địch trong phạm vi 6m, đòn thứ nhất của chiêu thức có thể đánh bay mục tiêu. Khi bản thân tồn tại “Chủy”, mỗi đòn của chiêu thức đều đánh bay mục tiêu. (Quá trình thi triển chiêu thức có thể di chuyển).
Mộng Hồn Bất Đáo Quan Sơn Nan Thực chiêu Tạo sát thương Âm cho mục tiêu. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận) (Trang bị tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực).
Dữ Nhĩ Đồng Tiêu Vạn Cổ Sầu Thực chiêu Tấu 1 khúc, tạo sát thương Âm cho mục tiêu. (Trang bị tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực).
Thùy Năng Lãm Kính Khán Sầu Phát Thực chiêu Tạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, đòn cuối cùng có thể đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn, nếu mục tiêu tồn tại trạng thái “Tiêu Âm Túy”, tấ công sẽ kèm đơ. Khi bản thân tồn tại “Vũ”, tăng 20% chính xác của chiêu thức. (Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng bá thể) (Trang bị tiêu phát huy 100% uy lực chiêu thức, đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực).