Quà tri ân

Phong vân giang hồ, thập tuyệt hiện thế, võ lâm biến động!

Trước những xoay chuyển không ngừng này, quà tri ân giúp tu luyện đến tầng cao hơn đồng thời mở các huyệt vị kinh mạch tương ứng sẽ giúp quý nhân sĩ vững bước hơn trên con đường chinh phục ngũ nội.

Phạm vi

  • Máy chủ Đông Phương Bất Bại

Thời gian

  • Từ 10h ngày 12/08 - 23h59 ngày 31/08/2019

Nội dung

  • Người chơi bát đại môn phái có thể trực tiếp đến NPC Thụ nghiệp môn phái tăng nội 4 môn phái đến tầng 49, đồng thời nội 5 có thể tu luyện đến tầng 9 và mở các huyệt vị kinh mạch tương ứng của nội 1-4.
  • Tọa độ NPC Thụ nghiệp môn phái như sau:

Map

Tọa độ

Thiếu Lâm

861, 442

Nga Mi

631, 605

Quân Tử Đường

658, 294

Cực Lạc Cốc

142, -40

Võ Đang

493, 279

Cẩm Y Vệ

248, -74

Cái Bang

529, 414

Đường Môn

1064, -21


Điều kiện nhận thưởng

  • Nhân vật phải thỏa mãn các điều kiện sau:
  • Nội công 3 môn phái đã luyện đến tầng 30.
  • Nội công 4 môn phái chưa tu luyện đến tầng 49.
  • Có thân phận sư huynh đệ không thể tham gia sự kiện.
  • Trong thời gian sự kiện, bất kể hiệp sĩ nào có hành vi phản sư từ bát đại môn phái hay cốt truyện thiên hạ biến đều không thể tham gia sự kiện.