Triều đình phong thưởng

Tiêu phí Bạc lại có quà!

Cùng xem những mốc thưởng có gì hấp dẫn trong tháng 4 này nhé! 

Phạm vi

 • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Thời gian

 • Từ 0h ngày 21/04 đến 23h59 ngày 27/04/2021.

Phúc lợi 1

 Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ dùng bạc nén tiến hành diễn võ, trị thương, chat kênh thế giới, sửa trang bị, đập trứng, cầu phúc, dùng kỳ trân, đổi trang phục, lật bài tâm ma, triều hành bảo tàng, tiêu phí thích quán, set đồ thuộc tính kim ngọc.
 • Áp dụng thêm cả tính năng Roll Phỉ Thúy Oa Oa và phục chế Bảo vật Hỏa Cán Đài.

Phương thức nhận thưởng

 • Tăng thêm 1 phím mới Triều Đình Phong Thưởng trên trang Sự kiện đặc biệt trong giao diện hộp quà ở trang chính. 

 • Sau đó, nhấp vào phím Triều Đình Phong Thưởng mở giao diện nhận thưởng.

Phúc lợi 2

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ dùng tiêu phí Bạc nén vào các hình thức: diễn võ, trị thương, chat kênh thế giới, sửa trang bị, đập trứng, chúc phúc, dùng kỳ trân, đổi trang phục, lật bài tâm ma, tiêu phí thích quán, roll trang bị thuộc tính kim và ngọc.
 • Áp dụng thêm cả tính năng Roll Phỉ Thúy Oa Oa và phục chế Bảo vật Hỏa Cán Đài.
 • Khi tiêu phí đạt các mốc nhất định sẽ nhận được các phần thưởng.

Phần thưởng

 • Máy chủ Trương Tam Phong

Mốc

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

3 Đĩnh

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

10

Khóa

7 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

20

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

15 Đĩnh

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

1

Không khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

30 Đĩnh

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

1

Không khóa

Hứa Nguyện Kết

30

Khóa

50 Đĩnh

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

2

Không khóa

Hứa Nguyện Kết

50

Khóa

100 Đĩnh

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

6

Không khóa

Hứa Nguyện Kết

100

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

 • Máy chủ Trương Vô Kỵ

Mốc

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

3 Đĩnh

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

Bách Niên  Tuyết Liên Quả

10

Khóa

7 Đĩnh

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

1

Không khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

15 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

30

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

1

Không khóa

30 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

50

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

2

Không khóa

50 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

80

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

4

Không khóa

100 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

150

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

15

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

8

Không khóa

 • Các máy chủ còn lại

Mốc

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

3 Đĩnh

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

Bách Niên  Tuyết Liên Quả

10

Khóa

7 Đĩnh

Kỳ Trân Dị Bảo

5

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

1

Không khóa

15 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

50

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

1

Không khóa

30 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

100

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

2

Không khóa

50 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

150

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

10

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

4

Không khóa

100 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

200

Khóa

Kỳ Trân Dị Bảo

20

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

8

Không khóa

 

Lưu ý
 • Phần thưởng sẽ được trao sau 3-7 ngày khi kết thúc sự kiện.
 • Chỉ dùng bạc nén trong thời gian diễn ra sự kiện mới được tính, các đạo cụ mua ở shop sẽ không được tính.