BOSS - Thưởng thắng lợi toàn dân

Trên đỉnh núi nằm ngoài địa giới Thần Cơ Doanh, có 1 Boss lớn Đại Tướng Quân Thát Đát Mông Cổ cùng nhiều BOSS nhỏ của bộ tộc Ngõa Lạt…, âm mưu làm loạn thành Yến Kinh. Lúc đó, Thần Cơ Doanh Chủ Lục Thiếu Quân dẫn một phân đội Thần Cơ Doanh đi đánh lén những kẻ gây rối, nhưng dù làm thế nào, thực lực của những kẻ xâm lược gây rối này cũng không hề suy yếu.

Chỉ có một cách duy nhất, quý nhân sĩ hãy cùng Lục Thiếu Quân hiệp lực truy sát loạn đảng Thát Đát!

Thời gian

  • Từ ngày 24/04 đến ngày 02/05/2021.

Phạm vi & Điều kiện

  • Phạm vi: Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.
  • Điều kiện: Máy chủ Cửu Âm Chí Nội 3 và Nội 3 trở lên.

Bối cảnh

Yến Kinh (964, -480)

Tầm 21:00 mỗi ngày, trên đỉnh núi nằm ngoài Thần Cơ Doanh, có 1 Boss lớn Đại Tướng Quân Thát Đát Mông Cổ cùng nhiều BOSS nhỏ của bộ tộc Ngõa Lạt…, âm mưu làm loạn thành Yến Kinh.

Lúc đó, Thần Cơ Doanh Chủ Lục Thiếu Quân dẫn một phân đội Thần Cơ Doanh đi đánh lén những kẻ gây rối, nhưng dù làm thế nào, thực lực của những kẻ xâm lược gây rối này cũng không hề suy yếu.

Phân đội do Lục Thiếu Quân dẫn dắt chỉ có thể đả thương đối phương, nếu đối phương muốn trốn chạy, thật sự không thể tóm được Tướng Quân Thát Đát cầm đầu.

Chỉ còn một cách duy nhất, Lục Thiếu Quân tập kết hiệp sĩ cùng nhau truy sát loạn đảng Thát Đát! Quý nhân sĩ cần tiêu diệt tướng quân Thát Đát trong thời gian sự kiện, vượt quá thời gian sự kiện, Tướng Quân Thát Đát sẽ trốn chạy thành công.

  • Sau khi tiêu diệt Tướng Quân Thát Đát trong thời gian sự kiện quy định, Lục Thiếu Quân ở cổng thành Yến Kinh (Yến Kinh 2.99) sắp xếp binh sĩ phát thưởng cho nhân sĩ online. Chỉ cần tại server này trong thời gian từ 21:00~22:00, Tướng Quân Thát Đát bị tiêu diệt, thì lúc 22:05~23:55 tối, nhân sĩ Danh Tuấn Giang Hồ đều có thể đến nhận 1 phần Quà Thưởng Trấn Quốc. (Mỗi người chơi mỗi ngày chỉ được nhận 1 lần).
  • Sau khi mở Quà Thưởng Trấn Quốc có thể nhận được phần thưởng Binh Lục, quý nhân sĩ may mắn còn có thể nhận được 1 loại trong số các loại trân bảo hiếm như: Giang Hồ Nội Công Tàn Quyển, Cổ Phổ Tàn Quyển, Bệ Rèn, Mảnh Thác Bản (Cần sự kiện Cửu Âm Chí Trước Khi Quyết Chiến mở), Bảo Hạp Võ Học
  • Đoàn đội gây sát thương cho Tướng Quân Thát Đát BOSS cao nhất có thể nhặt đồ rơi của Tướng Quân Thát Đát.
  • Vật phẩm rơi của Tướng Quân Thát Đát: Giang Hồ Nội Công Tàn Quyển, Cổ Phổ Tàn Quyển, Bệ Rèn, Mảnh Thác Bản*2 (Cần sự kiện Cửu Âm Chí Trước Khi Quyết Chiến mở), Thư của Lâm Thiên Nam (Có thể vào Thần Cơ Doanh).
  • Nhân sĩ ra đòn cuối cho BOSS sẽ nhận được thư phần thưởng riêng.
Lưu ý
  • Giang Hồ Nội Công Tàn Quyển, Cổ Phổ Tàn Quyển, Bệ Rèn, Mảnh Thác Bản là đạo cụ không khóa, Bảo Hạp Võ Học khóa (Võ học sau khi mở ra không khóa), đạo cụ còn lại đều là đạo cụ khóa.