Tu hành nhập học

Người chơi Danh Tuấn Giang Hồ mỗi ngày chỉ cần tiến hành ký tên nhận thưởng tương ứng là đã nhận được quà.

Thời gian

  • Sau bảo trì ngày 15/09 đến ngày 28/09/2020.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Sự kiện nằm trong chuỗi ưu đãi phiên bản Thánh Hỏa Minh Tôn. Nên mỗi nhân vật chỉ hoàn thành báo danh được 1 lần duy nhất.
  • Các nhân vật đợt 1 đã tiến hành báo danh thì đợt 2 sẽ tiến hành báo danh các ngày còn lại. Các nhân vật báo danh đủ 14 ngày thì không thể báo danh được thêm.
  • Mỗi ngày người chơi đăng nhập vào game mở giao diện Tu Hành phía trên giữa màn hình để tiến hành điểm danh và nhận thưởng.
  • Phần thưởng sẽ được gửi qua thư hệ thống.

Phần thưởng

  • Bao gồm phần thưởng mỗi ngày và phần thưởng tích lũy 3 ngày7 ngày và 12 ngày.

Phần thưởng mỗi ngày

Ngày

Phần thưởng 1

Phần thưởng 2

Phần thưởng 3

Ngày thứ 1

Cần học Lệnh x1

Hoàng Tiên Lộ x2

Thúy Ngọc Nội Tu Đan x2

Ngày thứ 2

Cần học Lệnh x1

Quyển Cán Tẩy x10

Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật x10

Ngày thứ 3

Cần học Lệnh x2

Hiệp Khách Lệnh x10

Thập Hương Phản Sinh Hoàn x5

Ngày thứ 4

Cần học Lệnh x2

Tuyết Liên Đan x10

Hỗn Nguyên Dịch cân Đan x10

Ngày thứ 5

Cần học Lệnh x1

Binh Lục (Thượng) x2

Kỳ Trân x2

Ngày thứ 6

Cần học Lệnh x1

Ngũ Uẩn x20

Điểm Sôi Nổi [50] x1

Ngày thứ 7

Cần học Lệnh x1

Phiếu Vàng Vạn Linh x5

Điểm Sôi Nổi [50] x1

Ngày thứ 8

Cần học Lệnh x1

Hoàng Tiên Lộ x2

Thúy Ngọc Nội Tu Đan x2

Ngày thứ 9

Cần học Lệnh x1

Quyển Cán Tẩy x10

Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật x10

Ngày thứ 10

Cần học Lệnh x2

Hiệp Khách Lệnh x10

Thập Hương Phản Sinh Hoàn x5

Ngày thứ 11

Cần học Lệnh x2

Tuyết Liên Đan x10

Hỗn Nguyên Dịch cân Đan x10

Ngày thứ 12

Cần học Lệnh x1

Binh Lục (Thượng) x2

Kỳ Trân x2

Ngày thứ 13

Cần học Lệnh x1

Ngũ Uẩn x20

Điểm Sôi Nổi [50] x1

Ngày thứ 14

Cần học Lệnh x1

Phiếu Vàng Vạn Linh x5

Điểm Sôi Nổi [50] x1

Phần thưởng tích lũy hoàn thành

Ngày

Phần thưởng

Số lượng

Hình ảnh

3 ngày

Kỳ Trân

6

7 ngày

Dung Hợp Tán-III

1

12 ngày

Bệ Rèn Cẩm Hạ

1