chuỗi sự kiện
Events
Trang chủ sự kiện

Quà mừng phiên bản mới

Phiên bản mới Trấn Quốc Thương Hồn được cập nhật, dĩ nhiên sẽ có gói quà mừng chung vui gửi tặng chư vị nhân sĩ Cửu Âm!

Thời gian

  • Từ 10h00 ngày 02/03 đến 23h59 ngày 10/03/2021.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Mừng phiên bản mới Trấn Quốc Thương Hồn ra mắt, BQT Cửu Âm Chân Kinh sẽ gửi đến toàn bộ người phần quà mừng đặc biệt.
  • Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần duy nhất.

Phần thưởng 

Vật phẩm

Hình ảnh

Tính chất

Thẻ Tân Thủ Trấn Quốc Thương Hồn

1

Thẻ Kinh Điển Trấn Quốc Thương Hồn

1

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Điểm Sôi Nổi [50] x1

1

Hiệp Khách Bảo Hạp

5

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

10

Quyển Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật

50

Quyển Cán Tẩy

30

Lưu ý
  • Toàn bộ vật phẩm đều cố định.