SK Tôn Sư Trọng Đạo

Tôn trọng biết ơn sư phụ, coi trọng đạo lý chính là giá trị cốt lõi của câu thành ngữ "Tôn Sư Trọng Đạo".

Hướng tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Cửu Âm Chân Kinh cho ra mắt sự kiện nhằm tôn vinh truyền thống "Tôn Sư Trọng Đạo", tri ân đến ân sư của mình.

Thời gian

 • Bắt đầu: Ngày 16/11/2020.
 • Kết thúc: Ngày 25/11/2020.

Phạm vi

 • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

 • Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày vào lúc 9h - 24h00 và nhân vật đạt thực lực Kỳ Tài Xuất Chúng đến gặp NPC Thương Nhân Thần Bí Tô Châu (406,598), nhận nhiệm vụ "Tôn Sư Trọng Đạo".
 • Hoàn thành các nhiệm vụ để nhận các chữ Tôn, Sư, Trọng Đạo hoặc Bút.

Nhiệm vụ 

Hoạt động

Phần thưởng

Giới hạn số lần tham gia

Hoàn thành 1 lần Cấm địa bất kỳ

30 Quà 20-11

1 lần/ngày

Vượt ải thành công 2 lần Tâm Ma

20 Quà 20-11

1 lần/ngày

Hoàn thành 1 lần Cướp sách môn phái

20 Quà 20-11

1 lần/ngày

Điểm sôi nổi mỗi ngày đạt 50

20 Quà 20-11

1 lần/ngày

Điểm sôi nổi mỗi ngày đạt 75

30 Quà 20-11

1 lần/ngày

1 lần thắng lợi Chiến trường Ác Nhân Cốc

20 Quà 20-11

1 lần/ngày

Hoàn thành 1 lần vượt ải Thông Thiên Phong

5 Bút

1 lần/tuần

Điểm sôi nổi mỗi ngày đạt 100

2 Bút

1 lần/ngày

Hoàn thành 5 lần Hào Kiệt Giang Hồ

1 Bút

1 lần/ngày

 • Mở Quà 20-11 sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phấm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

Tôn

1-3

Không khóa

1-3

Trọng Đạo

1-3

Công thức ghép quà

 • Sau khi thu thập đủ các chữ đến gặp NPC Thương Nhân Thần Bí Tô Châu (406,598) để đổi thưởng.

Đạo cụ tốn

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Giới hạn đổi/ngày Tính theo nhân vật

3 Tôn + 3 Sư + 3 Trọng Đạo + 1 Bút

Điều kiện máy chủ mở Cửu Âm Chí Nội 4 (Hồn Toái Cửu Trùng)

Quà Ân Sư (1)

1

200/ngày

3 Tôn + 3 Sư + 3 Trọng Đạo + 1 Bút 

Quà Ân Sư (2)

1

200/ngày

3 Tôn + 3 Sư + 3 Trọng Đạo

Quà Nhà Giáo

1

50/ngày

3 Tôn + 3 Sư + 3 Trọng Đạo

Quà Danh Vọng Ngày

1

1/ngày

3 Tôn + 2 Sư

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

1

10/ngày

3 Tôn + 2 Trọng Đạo

Binh Lục (Thượng)

1

10/ngày

3 Tôn + 2 Trọng Đạo

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

1

5/ngày

1 Tôn

Tuyết Liên Quả

1

30/ngày

1 Sư

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

1

30/ngày

1 Trọng Đạo

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

1

30/ngày

30 Lượng (Bạc Nén)

Bút

1

Không giới hạn

Lưu ý
 • Toàn bộ vật phẩm đổi nhận được đều khóa.
 • Sau khi kết thúc sự kiện sẽ không đổi thưởng được tại NPC.
 • Chú ý các vật phẩm có thời gian hết hạn để tránh tổn thất.

Phần thưởng

Quà Nhà Giáo

 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

Tuyết Liên Quả

1

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

1

 

Khóa

Luyện Chế Dịch Cân Đan

1

Khóa

Thúy Ngọc Nội Tu Đan

1

Khóa

Hổ Phách Nội Tu Đan

1

Khóa

Thẻ Đổi Quà

1

Khóa

Bảo Hạp Võ Học

1

Khóa

Túi Bệ Rèn

1

Khóa

Thẻ Đổi Phong Vật Chí 2 Sao

1

Không khóa

Gói Võ Học - Tàn quyển

1

Khóa

 

Quà Ân Sư (1)

 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:
 • Điều kiện máy chủ mở Cửu Âm Chí Nội 4 (Hồn Toái Cửu Trùng) mới có thể mở gói quà.

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

1

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

1

Khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

1

Khóa

Thẻ Đổi Thời Trang

1

Không khóa

Mảnh Phỉ Thúy

1

Không khóa

Nữ Nhi Hồng

1

Không khóa

Gà Nướng Trui

1

Không khóa

Sâm Cao Ly

1

Không khóa

Son Phấn Thượng Hạng

1

Không khóa

Phiếu Đổi Đạo Cụ Tăng Cấp Võ Học Cổ Phổ

1

Khóa

Gói Nội Công - Tàn quyển

1

Khóa

Thần Hành Bách Biến -  Tàn quyển

1

Không khóa

Huyền Ngọc Phấn

1

Không khóa

Quà Cổ Phổ - Tàn quyển

1

Khóa

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn

1

Không khóa

Ngạo Thiên Thần Hành Mã

1

Không khóa

Quà Ân Sư (2)

 • Mở ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

1

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

1

Khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

1

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

2

Không khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

1

Khóa

Thẻ Đổi Thời Trang

1

Không khóa

Mảnh Phỉ Thúy

1

Không khóa

Gói Nội Công - Tàn quyển

1

Khóa

Kim Ti Phấn

1

Không khóa

Túi Bệ Rèn

1

Khóa

Huyền Ngọc Phấn

1

Không khóa

Quà Cổ Phổ - Tàn quyển

1

Khóa

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn

1

Không khóa

Ngạo Thiên Thần Hành Mã

1

Không khóa