Lao động cần cù

Bỏ chút công sức, nhận quà hậu hĩnh.

Nhanh đến đến Tô Châu gặp NPC Thúc Cường (400, 740) nhận nhiệm vụ Lao Động Cần Cù ngay nhé!

Thời gian

  • Sau bảo trì ngày 10/11 đến 23h59 ngày 15/11/2020.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, nhân vật đạt thực lực Kỳ Tài Xuất Chúng mỗi ngày đến Tô Châu gặp NPC Thúc Cường (400, 740) nhận nhiệm vụ Lao Động Cần Cù.
  • Thời gian đổi quà tại shop đến hết ngày 20/11/2020.

  • Hoàn thành các nhiệm vụ sẽ nhận được các phần quà hấp dẫn. 

Hoạt động

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Giới hạn số lần tham gia

Vượt ải thành công 1 lần cấm địa Mộ Sắc Chi Thôn (Khó)

Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 1)

1

1 lần/tuần

Vượt ải thành công 1 lần cấm địa Thanh Vân Bảo (Khó)

Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 2)

1

1 lần/tuần

Vượt ải thành công 1 lần cấm địa Khổng Tước Sơn Trang (Thường)

Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 3)

1

1 lần/tuần

Hoàn thành 1 lần vượt ải Thông Thiên Phong

Quà Môn Phái Bái Thiếp

1

1 lần/tuần

Hoàn thành Thụ Nghiệp Môn Phái 100%

Binh Lục (Tiến Cấp 1)

20

1 lần/ngày

Hoàn thành Luyện Nhóm 100%

Binh Lục (Tiến Cấp 1)

20

1 lần/ngày

Vượt ải thành công 2 lần Tâm Ma

Binh Lục (Tiến Cấp 1)

20

1 lần/ngày

Hoàn thành đập 10 quả trứng bất kỳ

Binh Lục (Tiến Cấp 1)

20

1 lần/ngày

Hoàn thành 5 lần Cướp Tiêu

Binh Lục (Tiến Cấp 1)

20

1 lần/ngày

Vượt ải thành công 1 lần cấm địa Mộ Sắc Chi Thôn (Địa Ngục) Điều kiện: máy chủ mở Nội Công 4

Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 4)

1

1 lần/tuần

Vượt ải thành công 1 lần cấm địa Thanh Vân Bảo (Địa Ngục) Điều kiện: máy chủ mở Nội Công 5

Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 5)

1

1 lần/tuần

Vượt ải thành công 1 lần cấm địa Đại Mạc Quỷ Thành (Thường) Điều kiện: máy chủ mở Nội Công 6

Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 6)

1

1 lần/tuần

  • Kinh Mạch Cổ Sách người chơi tiến hành đổi ở NPC Thúc Cường (400, 740) thành Tô Châu:
Đạo cụ cầnPhần thưởng
Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 1)Linh Khu Di Sách - Huyệt vị 1
Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 2)Linh Khu Di Sách - Huyệt vị 2
Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 3)Linh Khu Di Sách - Huyệt vị 3
Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 4)Linh Khu Di Sách - Huyệt vị 4
Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 5)Linh Khu Di Sách - Huyệt vị 5
Kinh Mạch Cổ Sách (Nội 6)Linh Khu Di Sách - Huyệt vị 6