Phong bao nhận thưởng

Mùa xuân là lúc cỏ cây đâm chồi nẩy lộc, là mùa của những sự bắt đầu.

Hãy để Cửu Âm Chân Kinh đánh thức những sự bắt đầu này bằng sự kiện Phong bao nhận thưởng với rất nhiều những bất ngờ, thú vị gửi tặng chư vị nhân sĩ Cửu Âm. 

Thời gian

  • Từ ngày 09/02 đến ngày 16/02/2021.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Mỗi ngày từ 20h00 - 23h00 có thể tham dự SK Cướp Phong bao lì xì, mỗi lần nhận phong bao ngẫu nhiên nhận được trong 4 loại quà:

Quy trình sự kiện

1. Sau khi mở SK, mỗi ngày từ 20h 0 phút 9s - 23h 4phút 59s có thể nhấp [Thông báo sự kiện Cướp Phong Bao].

  • Tham dự SK này cần có Danh tuấn giang hồ, nếu không không thể nhận được [Thông báo SK Cướp Phong bao].
  • Tham dự SK này cần online trước thời gian là số chẵn, giữa đường online thì không thể nhận được thông báo.

[Thông báo SK Cướp Phong Bao] có thời gian tồn tại là 120s, phải tham dự ngay.

2. Trong giao diện Cướp Phong Bao, bạn chọn quà mình thích, nhấp vào chữ CƯỚP ở phía dưới phần quà để giành phần quà đó. Quà bao gồm: Cổ phổ tàn quyển, bệ rèn, huyền ngọc phấn, Giang hồ nội công tàn quyển, binh lục, ngũ uẩn phục ma phẩm.

3. Tất cả người chơi tham sự đều có thể nhận được quà thưởng: Tuyết liên đan x1, nhận qua thư.

4. Sự kiện này mỗi lần xuất hiện quà thưởng, sẽ ngẫu nhiên chọn ra 1 người trúng thưởng trong số tất cả những người cùng chọn món quà đó.

  • Người rút thưởng sẽ rút thưởng vào khoảng thời gian sau 5 phút của giờ chẵn, phạm vi rút thưởng sẽ là tất cả những người đã chọn món quà thưởng đó.
  • Quà thưởng sẽ gửi qua thư.