Ngũ quả mừng Xuân

Năm hết, Tết đến xuân về, nhà nhà nô nức đón xuân sang.

Hãy cùng Cửu Âm Chân Kinh sửa soạn, chuẩn bị Mâm Ngũ Quả để đón Tết Tân Sửu sung túc, đại cát đại lợi nhé!

 

Thời gian

 • Sau bảo trì ngày 02/02 đến 23h59 ngày 16/02/2021.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Cách nhận Túi Ngũ Quả

 • Trong thời gian sự kiện, quý nhân sĩ đạt thực lực Dung Hội Quán Thông đến gặp NPC Thương Nhân Thần Bí Tô Châu (406,598), nhận nhiệm vụ "Ngũ Quả mừng Xuân".
 • Mỗi ngày, người chơi tham gia các hoạt động sẽ nhận được Túi Ngũ Quả, mở ra ngẫu nhiên nhận được Mãng Cầu, Dừa, Đu Đủ.
 • Các nhiệm vụ nhận gồm:

Hoạt động

Phần thưởng

Giới hạn số lần tham gia

Hoàn thành 1 lần Cấm địa bất kỳ

30 Túi Ngũ Quả (1)

1 lần/ngày

Vượt ải thành công 2 lần Tâm Ma

30 Túi Ngũ Quả (1)

1 lần/ngày

Hoàn thành 1 lần Cướp sách môn phái

30 Túi Ngũ Quả (1)

1 lần/ngày

Hoàn thành 1 lần Luyện nhóm 100% mệt mỏi

20 Túi Ngũ Quả (1)

1 lần/ngày

Hoàn thành 5 lần Hào kiệt giang hồ

20 Túi Ngũ Quả (1)

1 lần/ngày

Điểm sôi nổi mỗi ngày đạt 50

20 Túi Ngũ Quả (1)

1 lần/ngày

1 lần thắng lợi Chiến trường Ác Nhân Cốc

30 Túi Ngũ Quả (1)

1 lần/ngày

Điểm sôi nổi mỗi ngày đạt 75

1 Sung

1 lần/ngày

Điểm sôi nổi mỗi ngày đạt 100

1 Sung

1 lần/ngày

 

 • Mở Túi Ngũ Quả (1) sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phấm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Mãng Cầu

1

Dừa

1

Đu Đủ

1

 • Mở Túi Ngũ Quả (2) sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phấm sau:

Trạng thái

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Thành Công

Xoài

1

May mắn

Sung

 

Thất Bại

Mãng Cầu

2

Dừa

2

Đu Đủ

2

Công thức ghép thưởng

Lưu ý
 • Giới hạn đổi/ ngày của Túi Ngũ Quả (2)200 lần.
 • Sau khi kết thúc sự kiện sẽ không đổi thưởng được tại NPC.

Phần thưởng

Xoài

 • Sử dụng Xoài sẽ nhận được Dịch Cân Đan (1000) ngẫu nhiên số lượng từ 1-5.
 • Giới hạn: Mỗi ngày chỉ sử dụng tối đa 60 Xoài hoặc có thể thấp hơn tùy theo nhân phẩm mỗi ngày của mỗi nhân vật.

Mâm Ngũ Quả (1)

 • Sử dụng ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

Tuyết Liên Đan

1

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

1

Khóa

Thẻ Cạo Phong Vật Chí 1*

1

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

2

Không khóa

Thẻ Đổi Quà

1

Khóa

Thẻ Đổi Thời Trang

1

Không khóa

Gấm Nguyệt Hoa

1

Không khóa

Du Mộc

1

Không khóa

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

1

Không khóa

Bảo Hạp Võ Học

(Mở ngẫu nhiên nhận võ học môn phái)

1

Khóa

Bàn Xảo Bậc 1

1

Không khóa

Bàn May Bậc 1

1

Không khóa

Bệ Rèn Bậc 1

1

Không khóa

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn

1

Không khóa

Tọa kỵ Ngạo Thiên Thần Hành Mã

1

Không khóa

Mâm Ngũ Quả (2)

 • Chỉ các máy chủ S1-14 mới có thể đổi (gói này không dành cho máy chủ S15).
 • Sử dụng ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

Tuyết Liên Đan

1

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

1

Khóa

Thúy Ngọc Nội Tu Đan

1

Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

2

Không khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

1

Khóa

Thẻ Đổi Thời Trang

1

Không khóa

Mảnh Phỉ Thúy

1

Không khóa

Gói Nội Công - Tàn quyển

1

Khóa

Túi Bệ Rèn

1

Khóa

Du Mộc

1

Không khóa

Cây Khuynh Diệp

1

Không khóa

Huyền Ngọc Phấn

1

Không khóa

Quà Cổ Phổ - Tàn quyển

1

Khóa

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn

1

Không khóa

Tọa kỵ Ngạo Thiên Thần Hành Mã

1

Không khóa