Triều Đình Phong Thưởng

Tiêu phí Bạc lại có quà!

Cùng xem những mốc thưởng có gì hấp dẫn trong tháng 9 này nhé! 

Phạm vi

  • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh (Không áp dụng máy chủ Tinh Miễu Các).

Thời gian

  • Từ 0h00 ngày 20/09 đến 23h59 ngày 26/09/2022.

Phúc lợi 1

 Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ dùng bạc nén tiến hành diễn võ, trị thương, chat kênh thế giới, sửa trang bị, đập trứng, cầu phúc, dùng kỳ trân, đổi trang phục, lật bài tâm ma, triều hành bảo tàng, tiêu phí thích quán, set đồ thuộc tính kim ngọc.
  • Áp dụng thêm cả tính năng Roll Phỉ Thúy Oa Oa và phục chế Bảo vật Hỏa Cán Đài.

Phương thức nhận thưởng

  • Tăng thêm 1 phím mới Triều Đình Phong Thưởng trên trang Sự kiện đặc biệt trong giao diện hộp quà ở trang chính. 

  • Sau đó, nhấp vào phím Triều Đình Phong Thưởng mở giao diện nhận thưởng.

Phúc lợi 2

  • Khi tiêu phí đạt các mốc nhất định sẽ nhận được các phần thưởng

Dành cho S17

MốcVật phẩmHình ảnhSố lượng
3 Đĩnh

Kỳ Trân Dị Bảo3
Bách Niên Tuyết Liên Quả10
7 Đĩnh

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển1
Kỳ Trân Dị Bảo5
15 Đĩnh

Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển1
Hứa Nguyện Kết50
30 Đĩnh

Kỳ Trân Dị Bảo10
Tham Hợp Chỉ - Tàn quyển2
Hứa Nguyện Kết100
50 ĐĩnhTham Hợp Chỉ - Tàn quyển3
Kỳ Trân Dị Bảo10
Hứa Nguyện Kết150
100 ĐĩnhTham Hợp Chỉ - Tàn quyển5
Hứa Nguyện Kết200
Kỳ Trân Dị Bảo20

Dành cho S1-S16

MốcVật phẩmHình ảnhSố lượng
3 Đĩnh

Kỳ Trân Dị Bảo5
Bách Niên Tuyết Liên Quả10
7 Đĩnh

Mị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyển1
Kỳ Trân Dị Bảo5
15 Đĩnh

Mị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyển1
Hứa Nguyện Kết50
30 Đĩnh

Kỳ Trân Dị Bảo10
Mị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyển2
Hứa Nguyện Kết 100
50 ĐĩnhMị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyển 3
Kỳ Trân Dị Bảo 10
Hứa Nguyện Kết 150
100 ĐĩnhMị Ảnh Kiếm Pháp tàn quyển 5
Hứa Nguyện Kết 200
Kỳ Trân Dị Bảo20