Đổi Thưởng Sôi Nổi Điểm Danh

Để kinh tế Đại Minh phồn vinh, nuôi dưỡng dân sinh, Triều Đình hạ lệnh các hiệp sĩ giang hồ tham gia Đổi Sôi Nổi.

Tất nhiên, quà thưởng sẽ rất hậu hĩnh!

Thời gian

  • Từ ngày 01/09 đến ngày 25/09/2022.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Người chơi đã mở Danh Tuấn Giang Hồ, mỗi ngày sôi nổi đạt 100 điểm, khi nhận thưởng sôi nổi ngày, nhận được: Vân Nhai Lệnh*1.
  • Người chơi đã mở Danh Tuấn Giang Hồ, có thể từ trong thưởng ký tên mỗi ngày trong sự kiện Tu Hành Nhập Học, nhận được: Vân Nhai Lệnh*1.

Phần thưởng

  • Người chơi có thể nhấp “Đổi Độ Sôi Nổi” trong sự kiện hấp dẫn trong chữ Cửu màu đỏ, dùng Vân Nhai Lệnh tiến hành đổi thưởng. 1 Vân Nhai Lệnh có thể tiến hành 1 lần đổi, phần thưởng có thể đổi cụ thể như sau:
Phần thưởngSố lượngHình ảnh
Thẻ Đổi PVC 2 Sao1
Thẻ Đổi PVC Chí Tôn1
Yên Ngựa Đôi1
Cổ Phổ - Túi Tàn quyển1
Hỏa Cán Đài1
Lễ Hạp Bệ Rèn1
Quà Tróc Vân Lữ Nguyệt Thân Pháp1
PVC Quỷ Dực Sa (30 ngày)1
Phá Trận - Xuất Tắc (30 ngày)1
Túi Ngự Phong Thần Thủy1
PVC Quỷ Dực Sa (7 ngày)1
Ngự Phong Thần Thủy (7 ngày)1
Quà [Dung Hợp Tán_3]1
Thiên Lang Cung (7 ngày)1
Lẵng Hoa Tú Hổ Phú Quý (7 ngày)1
Kim Thái Tiểu Vũ Tán (7 ngày)1
Quà Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm1
Quà Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan1
Quà Tử Thần Đan1
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả1